Notícies

desembre 13, 2015
PARTICIPACIÓ DE LA NOSTRA DEGANA, ANNA PARÉS, EN DIVERSOS ESPAIS

En les darreres setmanes, la nostra Degana, la sra. Anna Parés i Rifà, ha participat en espais com l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva i el Consell Municipal de Benestar Social, de l’Ajuntament de Barcelona; el Comitè Assessor de Mediació en l’Àmbit del Dret Privat, adscrit a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, i el Consell Assessor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya.

Així mateix, també ha participat en la Convenció de Sociologia Catalana, vinculada a l’Associació Catalana de Sociologia; en la Reunió de Junta de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i en l’Entrega de la Menció Enric Renau i Permanyer en el marc dels Premis Educaweb.

Share This