Notícies

abril 05, 2020
PREMI ÁNGEL ROZAS A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS PER A INVESTIGADOR/ES NOVELLS
Convocatòria oberta fins el 25 d’octubre de 2020

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya concedeix el Premi Ángel Rozas a la Recerca en Ciències Socials amb l’objectiu de reconèixer el millor treball de recerca, d’assaig, tesi doctoral o treball de fi de màster realitzat per investigadors novells en els diferents àmbits de les ciències socials sobre el món del treball.

Els treballs que aspirin al premi han de ser inèdits i no poden haver estat premiats amb anterioritat.

Des d’una perspectiva històrica, jurídica, antropològica, sociològica i econòmica, les recerques poden abordar qualsevol tema relacionat amb les ciències socials: relacions laborals; sindicalisme, moviments socials a partir del s. XX; economia productiva i social; responsabilitat social de les empreses; Estat del benestar; polítiques d’igualtat; patrimoni industrial; arxius i memòria histórica; cultura, llengua i comunicació en l’àmbit laboral i immigració i diversitat
 
La data de presentació és el 25 d’octubre de 2020 a les 17h. Trobareu les bases i altres informacions aquí

Share This