Notícies

octubre 08, 2010
PREMI D’ASSAIG BREU IRLA 2011
Fundació Josep Irla

Amb aquest premi la Fundació Josep Irla pretén estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels països catalans i els seus reptes de futur. Així, les obres que es presentin a aquest premi hauran de versar sobre aquestes temàtiques. Es valoraran especialment les obres que combinin l’exposició teòrica, la seva aplicació pràctia i la seva exemplificació a través de comparatives amb altres realitats.

 

Les obres hauran de ser estrictament inèdites i no podran haver estat premiades anteriorment. A més, aquestes hauran d’estar escrites en llengua catalana.

 

El termini de presetnació d’originals finalitza el 25 de febrer de 2011.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This