Notícies

març 22, 2018
PREMIS LA CONFEDERACIÓ 2018

Aquestes són les categories del Premi:

1. Governança democràtica: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

– Models organitzatius alineats amb els sistemes de governança participativa, que promouen la implicació dels grups d’interès interns en la presa de decisions i articulen mecanismes de participació en els òrgans de govern.

– Experiències de participació de persones usuàries en la definició dels serveis.

 

2. Transformació social: iniciatives transformadores per la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

– Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.

– Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This