Notícies

juny 04, 2017
PRESENTACIÓ ESTUDI DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS A CATALUNYA
Hi va intervenir Anna Parés, degana del Colpis

A banda de donar a conèixer el perfil dels col·legiats catalans, l’objectiu de l’estudi era identificar dades rellevants de l’estructura organitzativa i funcionament dels Col·legis Professionals de Catalunya, els aspectes més demandats del col·lectiu de professionals i les relacions existents entre el sector públic i privat. Algunes de les dades més rellevants del perfil dels professionals col·legiats són que el 45,4% treballen per compte aliè, el 44,6% són autònoms o empresaris i el 10% estan en transició laboral o a l’atur. Pel que fa al funcionament dels col·legis, el 74,5% són de col·legiació obligatòria i la majoria es finança mitjançant les quotes col·legials (que representen de mitjana el 59,7% dels ingressos). I respecte els aspectes que interessen més als col·legiats hi trobem la formació continua, la borsa de treball i informació sobre el sector.

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que engloba més de 100 col·legis professionals catalans, va ser l’encarregada d’organitzar l’acte, en què a banda d’Anna Parés, també van intervenir Xavier Bernadí, director de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, i Oriol Rusca, president de l’Associació Intercol·legial. Així mateix, prèviament a la presentació de l’estudi es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Intercol·legial en la qual es va escollir la nova Junta de Govern de l’organisme. Ana Parés, degana del Colpis, seguirà formant-ne part.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This