Notícies

desembre 14, 2011
PROGRAMA CONNECT-EU GESTIÓ 2011
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Les àrees temàtiques dels ajuts són les Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats, Ciències, Enginyeries i Ciències de la Salut. Els destinataris són investigadors i PDI.

 

Podran optar a aquests ajuts organismes d’R+D públics i privats ubicats a Catalunya (universitats, centres CERCA i altres centres d’R+D, centres de la xarxa TECNIO i hospitals de la xarxa sanitària de Catalunya o les fundacions respectives) i les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S’inclouen en la convocatòria les sol·licituds provinents d’oficines centralitzades de gestió de la recerca o d’oficines de transferència de resultats de recerca (OTRI) de les universitats de Catalunya o les seves fundacions respectives. Pel que fa als requisits de la persona contractada, aquesta haurà d’estar en possessió del títol de diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura tècnica o superior o haver cursat 240 ECTS; tenir un nivell d’anglès alt demostrable i comptar amb formació específica de gestió d’R+D+I.

 

La data per a presentar la sol·licitud per a aquests ajuts finalitzarà el dia 13 de gener de 2012.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This