Notícies

octubre 05, 2017
PROPOSTA DEL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA A FAVOR D’UNA MEDIACIÓ INTERNACIONAL

Essent com som un Col·legi plural, no ens correspon pronunciar-nos sobre l’estatus polític de Catalunya, i constatem que totes les opcions (autonomisme, federalisme, República de Catalunya, entre d’altres), són legítimes; però atenent a les tensions polítiques dins de Catalunya, entre Catalunya i Espanya i dins d’Espanya, i comprovat que s’estan produint a Catalunya vulneracions en el drets cívics i polítics, ens sembla urgent i necessari que totes les parts implicades en el conflicte acceptin una mediació de caràcter internacional -prèviament havent negociat les condicions en les que es farà aquesta mediació, per tal que les parts en conflicte estiguin en igualtat de condicions a l’hora de mediar.

 

Aquesta mediació hauria de reconstruir les relacions i afavorir una solució negociada del conflicte, en el ben entès que totes les opcions expressades anteriorment són legítimes; que no es poden imposar condicions polítiques inicials a qualsevol de les parts que les faci entrar en les negociacions en posició subordinada; i que l’opinió pública ha de trobar raonable aquest acord.

Jordi Pacheco i Canals

Degà

 

Adhesions

El Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT) es va posar en contacte al Col·legi el passat 9/10 per a manifestar-nos la seva voluntat d’adherir-se a la nostra proposta. 

 

POSICIONAMENT DEL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA A FAVOR D’UNA MEDIACIÓ INTERNACIONAL [Versió en català]


POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO DE POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS DE CATALUNYA A FAVOR DE UNA MEDIACIÓN INTERNACIONAL [Versión castellano]

Share This