Notícies

maig 12, 2010
PUBLICADA L’OFERTA ANUAL D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA SINDICATURA DE COMPTES PER AL 2010

Per al Grup A (Subgrup A1) es contemplen 15 places en les àrees de Contractació Administrativa i Règim Interior i de Pressupostos i Comptabilitat:
– 10 dotacions del Cos d’Auditors.
– 1 dotació del Cos d’Informàtics.
– 1 dotació del Cos de Lletrats.
– 1 dotació del Cos de Documentalistes
– 2 dotacions del Cos de Tècnics superiors.

Per al Grup B (Subgrup A2) es contemplen 26 places en la unitat de Nòmines i Registre de Personal i Tècnic de grau mitjà en Edicions i Publicacions:
– 24 dotacions del Cos Tècnic d’Ajudants d’auditoria.
– 2 dotacions del Cos de Tècnics de grau mitjà.

Per al Grup C (Subgrup C1) es contempla una plaça en la unitat de suport administratiu:
– 1 dotació del Cos d’Administratius.

Per al Grup D (Subgrup C2) es contemplen dues places, l’una en la unitat de suport administratiu i l’altra de xofer:
– 1 dotació del Cos d’Auxiliars administratius.
– 1 dotació del Cos de Xofers polivalents

Finalment per al Grup E (Subgrup Agrupacions professionals) es contempla una plaça
– 1 dotació del Cos d’Uixers

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This