Notícies

setembre 08, 2010
PUBLICATS DOS NOUS FULLS D’ACCIÓ SOCIAL
Del Tercer Sector i de Famílies

La col·lecció Fulls d’Acció Social és una publicació electrònica periòdica que recull i sintetitza documents publicats pel Departament, altres administracions, el món acadèmic, centres de recerca, fundacions i think tanks, que exposen conclusions d’interès pels actors del Sistema Català de Serveis Socials.

La col·lecció pretén ser un potent instrument de transferència de coneixement entre els actors del Sistema Català de Serveis Socials, tot facilitant l’accés dels i les professionals a informació rellevant sobre l’estat actual i futur dels serveis socials per a una millor presa de decisions.
 
El projecte Fulls d’Acció Social ha estat impulsat des de la Secretaria General del Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb la col·laboració del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This