Notícies

juliol 03, 2019
REFORMA DELS ESTATUTS DEL COLPIS
Fase d’informació pública

Ha transcorregut més d’una dècada des de la darrera reforma dels Estatuts col·legials, i entretant s’han produït canvis en l’entorn en què operem i en les nostres professions que aconsellen una posada al dia.

També volem aprofitar per dotar-nos d’un nom no sexista i aprofundir en els mecanismes democràtics de governança.
En els últims mesos la Junta de Govern del Colpis hi ha estat treballant una actualització del text estatutari, el resultat de la qual us fem arribar en el document annex.

Aquesta proposta és un punt de partida per al debat col·lectiu. Un dels aspectes crucials és la determinació de les titulacions que donen accés a la professió.
A partir de l’1 de juliol s’obre el període d’informació pública del procés de reforma dels Estatuts, que comprendrà de l’1 de juliol al 15 de setembre.

Dins d’aquest període tots/totes els col·legiats/des podeu suggerir canvis d’addició, substitució o eliminació de forma argumentada.

Posteriorment, es convocaran debats presencials abans de l’Assemblea extraordinària que ha d’aprovar, si escau, els Estatuts, coincidint amb el 30 aniversari del Col·legi.

És important que per a cada proposta que féu empleneu una fitxa amb els continguts que es precisen a continuació.

Les propostes les heu de fer arribar al correu colpis@colpis.cat indicant en l’assumpte: “Reforma dels Estatuts col·legials”.

Per a qualsevol dubte o suggeriment, no dubteu a contactar-nos.
 
FITXA DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

  • Tipus de proposta: ADDICIÓ / ELIMINACIÓ / SUBSTITUCIÓ
  • Text de la proposta:
  • Text actual:
  • Nou text:
  • Article del document afectat per la proposta de modificació:
  • Justificació:

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

TEXT ESTATUTARI

Share This