Notícies

juny 21, 2020
SEMINARI D’INVESTIGACIÓ: POLITITZACIÓ DEL COMERÇ I LIBERALISME INTEGRAT
Divendres 19 de juny, a les 14h

L’article sobre el que es basa el webinar afirma que els factors explicatius de la politització comercial de la Unió Europea s’expliquen degut a que la legitimitat de la seva política comercial recau en el liberalisme integrat.

 

Els autors argumenten que quan la política comercial de la UE és percebuda com a incapaç d’exportar normes i normes de la UE, o pitjor encara, incapaç de garantir la seva preservació com a part d’un model de liberalisme integrat dins de la UE, el comerç deixa de ser el seu objectiu principal i que, com a conseqüència, la seva legitimitat decau.

 

El webinar anirà a càrrec de Patricia Garcia-Duran Huet i Leif Johan Eliasson.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This