Notícies

maig 22, 2015
SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI I EL CICAC

La nostra Degana en funcions, Anna Parés i Rifà, i el President del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Abel Pié Lacueva, han signat un conveni específic de col·laboració mitjançant el qual es coordinin i proposin iniciatives als efectes de promoure línies de treball conjuntes.

D’altra banda, aquest conveni també vol promoure l’intercanvi d’informació periòdica per a incloure en llurs distintes publicacions a efectes de la seva difusió, així com la organització d’actes que tractin interessos comuns, la cessió d’espais d’ambdues entitats i la col·laboració en diversos temes de formació.

Share This