Notícies

octubre 09, 2018
S’OBRE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A PROJECTES DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA PER AL 2018

Els treballs de recerca haurien d’estar orientats a l’obtenció de coneixements aplicables i han de versar sobre algun dels temes següents:

– Els reptes de la participació en línia: anàlisi de diferents eines i experiències de participació en línia per a detectar quins elements fan que siguin més o menys utilitzades per la ciutadania.

– La incorporació de les iniciatives socials als espais de presa de decisió: anàlisi dels elements que dificulten o faciliten la inclusió d’iniciatives socials a les agendes dels governs, tant des de la perspectiva de les administracions com de les iniciatives mateixes.

– La participació interna de les organitzacions sense afany de lucre: anàlisi d’entitats i plataformes que han aconseguit dinamitzar la seva participació interna i mobilitzar més agents de la societat civil.

– La innovació democràtica al món local: anàlisi d’experiències reeixides de participació ciutadana al món local, tant en el disseny com en la gestió de polítiques, serveis, espais o equipaments públics.

L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de trenta-sis mil euros (36.000 €) amb un import per subvenció d’entre sis mil euros (6.000 €) i dotze mil euros (12.000 €).

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This