Notícies

abril 07, 2021
S’OBREN LES INSCRIPCIONS PER A LA 43a CONFERÈNCIA ANUAL DE LA  IATUR (TIME USE WEEK)
A partir de l’01/04

La International Association for Time Use Research (IATUR) facilita l’intercanvi d’idees, metodologies i tècniques de recopilació de dades entre investigadors i compiladors d’estadístiques oficials sobre les rutines d’activitat diària i els canvis en els usos del temps de les persones.

La conferència d’enguany té com a objectiu connectar la investigació sobre els usos del temps amb les polítiques públiques, les organitzacions i la societat. La investigació sobre els usos del temps té el potencial d’informar les polítiques clau de temps com ara els horaris educatius o la mobilitat, entre moltes altres.


La conferència serà una oportunitat per a escoltar les darreres novetats en recerca d’usos del temps i promoure l’intercanvi amb les experiències que existeixen a Catalunya en matèria de polítiques de temps i bones pràctiques en empreses, ajuntaments, institucions públiques i entitats.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This