Notícies

gener 09, 2009
TROBADA AMB FUNCIÓ PÚBLICA
Defensa i promoció de la professió

Aquesta reunió es va dur a terme a iniciativa del Col·legi ja que des del Departament de Governació i Administracions Públiques s’està treballant en l’Avantprojecte de Llei de Mesures en Matèria d’Ocupació Pública. Des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya es va traslladar al Departament de Governació la necessitat que aquest avantprojecte de llei contempli la creació d’un àmbit específic d’ocupació pública per a politòlegs/logues i sociòlegs/logues, com a titulats fonamentals per al correcte i eficaç funcionament de l’Administració Pública que són.

Tanmateix, durant la reunió es va fer entrega d’un dossier explicatiu on fèiem constar per escrit aquesta petició així com la nostra perseverança en què es tingui especial consideració en no deixar fora dels processos de convocatòria a politòlegs/logues i sociòlegs/logues.


Share This