Notícies

juliol 02, 2018
UNA RADIOGRAFIA DELS PARTITS POLÍTICS: LA IMPORTÀNCIA DE L’ESTRUCTURA ORGÀNICA I EL SEU FUNCIONAMENT

Aquest monogràfic es centra en el funcionament intern dels partits polítics. Els articles que podreu llegir han estat escrits per membres de l’OPCAT, l’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, projecte vinculat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. En l’article escrit per Tània Verge i Sergi Lostao s’exposa quina és la naturalesa i objectius de l’Observatori, així com la relació amb el projecte internacional del que adopta la metodologia, el Political Party Database Project (PPDB). L’article d’Albert Garrigós posa en relació alguns dels aspectes que ha explorat l’OPCAT en el marc català amb el de la resta de països inclosos al PPDB, com són els recursos interns dels partits polítics, la freqüència amb què celebren els seus congressos i el nombre de suborganitzacions que tenen.

Pel que fa als lideratges dels partits, posem el focus en els mecanismes de selecció dels líders i candidats a través de l’article d’Andreu Paneque. També ens fixem en el tractament de la qüestió de gènere que duen a terme els partits polítics en la confecció de les llistes electorals, la selecció de càrrecs interns i allò específic que disposen els seus estatuts amb l’article de Federica Giardina. Així mateix, analitzem les semblances i diferències entre partits en el disseny de l’estructura orgànica d’aquests en l’article de Sergi Lostao. Per últim, exposem el marc legal al que els partits estan sotmesos pel que fa a la transparència i quina és la seva situació en l’article de Gerard Pasanau.

Finalment, l’entrevista es dedica a en Marc Guinjoan, doctor en Ciències Polítiques i Socials, i investigador postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona en el grup de recerca Democràcia, eleccions i ciutadania. Especialista en sistemes electorals i estratègies de partit.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

VÉS AL BLOC

Share This