Notícies

octubre 26, 2012
Unes 80 persones assisteixen a la xerrada ‘Com fer un estudi de mercat amb pocs recursos’

Clàudia Vallvé va exposar els elements clau per fer un estudi de mercat. Segons la sociòloga el primer pas és planificar acuradament la recollida i gestió de la informació, tenint clar i definit quin és l’objectiu que es pretén aconseguir amb aquesta informació. Seguir un mètode estructurat, identificar les preguntes clau, triar la tècnica més adient a cada pregunta i fer el seguiment de la informació obtinguda són els principals aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar un estudi de mercat, que ens permetrà prendre decisions, identificar riscos, definir aliances estratègiques i presentar el pla d’empresa a possibles inversors i socis.

 

Share This