Notícies

desembre 16, 2011
VOLEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR EL PLA ESTRATÈGIC 2011-2015

En aquest sentit us adjuntem el document que estem elaborant i que recull les principals línies d’actuació. Com a destinataris directes que sou d’aquestes, el Col·legi vol obrir un espai de debat amb totes les persones col·legiades per tal que ens feu arribar els comentaris i suggeriments que considereu oportuns. Igualment, si ho valoreu com a una iniciativa positiva, es desenvoluparà un grup de participació i consulta per a contribuir a la identificació de necessitats i de línies d’actuació.

Podeu enviar els vostres comentaris al text per correu electrònic a colpis@colpis.cat

 

Share This