Notícies

setembre 27, 2018
CONSULTA ELS NOUS CURSOS PER AL TRIMESTRE SETEMBRE-DESEMBRE 2018

CURS: COM DUR A TERME UNA CAMPANYA MUNICIPAL EXITOSA – ON LINE

Matrícula fins el 24/9

El seguiment d’aquest curs donarà l’oportunitat no només de conèixer la “teoria” indispensable del màrqueting electoral, sinó també d’anar-la aplicant a la realitat de cadascú conforme es vagi avançant en els diferents temes que composen el curs. D’aquesta manera, en acabar-lo, hom tindrà dissenyada la seva campanya i haurà tingut l’ocasió de reflexionar sobre els paranys, els trucs i els condicionants d’uns comicis locals. [+]

 

CÀPSULA FORMATIVA: LLENGUATGE NO SEXISTA

Matrícula fins el 2/10
Entendre com s’ha construït el llenguatge i quins mecanismes el defineixen és el punt de partida per elaborar noves maneres de comunicar-nos que no invisibilitzin la meitat de la població. [+]

 

CURS: POLÍTIQUES PÚBLIQUES, TECNOPOLÍTICA, INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SOCIETATS
Matrícula fins el 9/10

El curs persegueix proporcionar coneixements pràctics i teòrics necessaris per a comprendre la gènesi, present i futur l’ecosistema de la innovació tecnològica a nivell local i global, de manera introductòria – des de les perspectives antropològica, de les polítiques i administracions públiques i del dret i la sociologia – i els seus impactes en la transformació de les relacions entre persona, ciència, economia, política i societat. [+]

 

CURS: INTRODUCCIÓ AL BIG DATA (ON LINE)
Matrícula fins el 22/10
Amb aquest curs on line pretenem introduir-nos en el repte de la governança de les dades a les institucions. Open Data & Big Data; conceptes Bàsics de Big Data & Machine Learning; solucions Big Data per a institucions; Legal Data. [+]

 

CURS: INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES ORGANITZACIONS I EN ELS PROJECTES
Matrícula fins l’1/11

Amb aquest curs es treballarà a fons l’origen i el marc conceptual de la transversalització de la perspectiva de gènere (gender mainstreaming), posant una èmfasi especifica en la seva aplicació pràctica. Durant el curs es facilitaran eines concretes perquè l’alumnat pugui incorporar aquesta perspectiva en les organitzacions en les quals treballa i en els projectes que desenvolupa. [+]

 

SEMINARI: PARTITS POLÍTICS
Matrícula fins el 12/11

Aquest seminari serà impartit per L’OPCAT, l’Obsevatori dels Partits Polítics de Catalunya, el primer observatori permanent sobre el funcionament orgànic dels partits polítics de Catalunya. El seminari està repartit en 4 blocs: en primer lloc es tractaran temes de caire teòric i, en segon lloc, s’analitzaran  el cas dels partits polítics de Catalunya. [+]


ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Share This