FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

03. CONSTRUCCIÓ D'INDICADORS SOCIALS (FINALITZAT)

Presentació

La construcció d'indicadors socials i índexs és una de les vessants de més importància i tradició en la investigació social aplicada. El problema de la mesura i de l'obtenció d'indicadors als estudis socials és l'eix fonamental d'aquest curs. A partir de diversos exemples i procediments aplicats a diverses temàtiques s'abordarà la fonamentació del procés de mesura, la definició i tipus d'indicadors socials juntament a la seva avaluació i validació.  Així mateix, s'analitzaran les estratègies de construcció d'índexs socials i la seva utilització en les Ciències Socials. En el curs es presentaran les diferents metodologies de construcció aplicades en àmbits diferents.

OBJECTIUS

Objectius generals:

  • Adquirir els coneixements adequats de la totalitat del procés d'elaboració de sistemes d'indicadors socials: conceptualització, operativització i mesura.
  • Conèixer la utilitat dels sistemes d'indicadors socials en els diferents àmbits d'estudi en el diagnòstic, avaluació i seguiment de les polítiques públiques.
  • Adquirir les habilitats necessàries per l'aplicació d'aquesta tècnica, per donar resposta a les necessitats de caràcter social, econòmiques i polítiques.

Objectius específics:

  • Capacitar per afrontar una recerca amb la tècnica dels sistemes d'indicadores
  • Establir els diferents tipus d'indicadors socials i econòmics tant a nivell conceptual com operatiu i tècnic
  • Conèixer i resoldre problemes relatius a la seva fiabilitat i validesa
  • Donar a conèixer els diferents àmbits on s'empren habitualment sistemes d'indicadors socials
  • Conèixer i analitzar les avantatges i inconvenients d'aquesta tècnica
  • Conèixer les estratègies de construcció dels índexs socials

PROGRAMA

1.Els indicadors socials: concepte i característiques. El moviment dels indicadors socials

2. Els indicadors socials: la mesura i els models conceptuals en les ciències socials

3. Tipologies i funcions dels indicadors socials

4. Fases de construcció d'un sistema d'indicadors en la recerca social

5. Criteris de selección dels indicadors socials

6. Mètodes d'agregació d'indicadors socials: els índexs socials

7. Avaluació i validació dels sistemes d'indicadors socials: validesa, potència i reproductivitat

Destinataris

- Tècnics/ques d'investigació social
- Consultors/res
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Màrius Domínguez. Professor de Sociologia del Dept. Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 25 gener de 2019

DATA D'INICI

28 gener de 2019

DATA DE FI

6 febrer de 2019

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

195 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 28 de gener al 6 de febrer de 2019. Dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00 hores

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This