FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

05. EXCEL APLICAT A L'ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES (FINALITZAT)

Presentació

L'anàlisi de dades estadístiques sovint requereix de programes informàtics especialitzats que faciliten el seu tractament i la seva transformació. Tanmateix, el programa Excel de Microsoft Office permet també desenvolupar diversos procediments de tractament de variables i dades.

 

En aquest sentit, el curs vol donar a conèixer, des d'una orientació fonamentalment pràctica i instrumental, els procediments de tractament de fitxers, de transformació de les dades d'una matriu i d'anàlisi de dades estadístiques a través del programa Excel.

 

IMPRESCINDIBLE: Els alumnes han de portar ordenador portàtil propi amb el programa Excel instal·lat.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és desenvolupar les funcions bàsiques del programa Excel per al tractament i anàlisi de dades quantitatives: procediments, aplicacions, interpretació de resultats i elaboració d'informes.

 Els objectius específics són els següents:

 •  Crear bases de dades estadístiques i definir les seves variables
 • Desenvolupar procediments de transformació de dades per recodificar, calcular i generar variables.
 • Realitzar anàlisis estadístiques descriptives i exploratòries
 • Elaborar gràfics, taules i informes de resultats

PROGRAMA

 1. Les matrius de dades: casos i variables
 2. Introducció, identificació i desament de les dades
 3. Importació de fitxers
 4. Com treballar amb Excel amb gran quantitat de dades
 5. Procediments de tractament de fitxers
 6. Transformació de variables (I): recodificació i agrupació de codis de resposta
 7. Format de les dades: codificació i formats
 8. Funcions de l’Excel: SUSTITUIR; SI; EXTRAE; IZQUIERDA; HALLAR;
  CONCATENAR
 9. Procediments de transformació de dades (II): generació de variables
 10. Tractament i anàlisi de preguntes multiresposta
 11. Anàlisi descriptiva univariada
 12. Taules dinàmiques
 13. Elaboració d’informes

Destinataris

Qualsevol persona amb coneixements bàsics d'excel que vulgui aprofundir en l'anàlisi i el tractament de dades estadístiques.

PROFESSORAT

Laura Morató. Sociòloga, coordinadora de projectes a la Fundació Jaume Bofill

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 5 febrer de 2019

DATA D'INICI

5 febrer de 2019

DATA DE FI

19 febrer de 2019

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

125 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

170 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 5 al 19 de febrer del 2019. Els Dimarts de 16.00 a 20.00h.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This