FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

09. TÈCNIC EN ORIENTACIÓ-INSERCIÓ LABORAL (FINALITZAT)

Presentació

En els darrers anys el fenomen de l'atur s'ha anat cronificant en les nostres societats. El treball assalariat està patint profundes transformacions, en gran mesura per la digitalització, i altres canvis de la realitat social. En aquest sentit, és important conèixer quins són els elements fonamentals a l'hora d'orientar-se i poder-se inserir laboralment en un context socioeconòmic cada cop més difícil.

Aquest curs és una primera aproximació al món de l'orientació laboral per adquirir competències. Es vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d'Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les divereses tasques, funcions i recursos d'aquesta professió en el seu àmbit d'actuació.

BONES PERSPECTIVES LABORALS: El Colpis a publicitat 15 places vacants durant aquest inici d'any relacionades amb l'orientació i l'inserció laboral. Tant en l'administració pública, com empreses privades i entitats del tercer sector. La inserció i orientació laboral és una bona oportunitat professional.

OBJECTIUS

L'objectiu d'aquesta formació és analitzar i donar a conèixer alguns dels aspectes principals de com està configurat el mercat de treball i les polítiques d'ocupació per a poder desenvolupar la feina de tècnic en orientació/inserció laboral de la forma més eficient possible.

PROGRAMA

  • L'estructura del mercat de treball. Canvis, transformacions i modificacions en les ocupacions. Atur, activitat, ocupació.
  • Polítiques d'ocupació i de rendes. Polítiques actives i polítiques passives. La Renda Bàsica Universal.
  • Orientació i formació. la formació al llarg de la vida. L'orientació per competències
  • Inserció laboral. Metodologia. Recursos. Itineraris. Grups vulnerables.

Destinataris

-Personal tècnic de l'administració que coordini o participi en diferents projectes d'inserció i ocupació.

-Professionals que treballin en empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, que gestionin projectes socials, s'inserció i ocupació. 

- Qualsevol persona interessada en el tema.

PROFESSORAT

Dr. Sergi Raventós. Doctor en Sociologia i Treballador Social, expert en inserció i orientació laboral.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 15 març de 2019

DATA D'INICI

18 març de 2019

DATA DE FI

27 març de 2019

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

195 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 18 al 27 de març, Dilluns i Dimecres de 16:00 a 20:00h

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entlo. 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This