FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

08. INDICADORS DE GÈNERE I DADES OBERTES: DIAGNÒSTIC, SEGUIMENT I AVALUACIÓ (FINALITZAT)

Presentació

Els indicadors de gènere són instruments que ens permeten copsar les dinàmiques en les relacions de gènere i les desigualtats existents en un context específic. Els indicadors poden ser utilitzats tant en l’anàlisi de contextos socials (internacionals, estatals, regionals o locals) com en el disseny i anàlisi de polítiques públiques, programes i projectes. Per tant, són d’interès tant per a professionals que estan fent recerca en l’àmbit social com per a responsables de projectes i programes que volen dissenyar, fer el seguiment o avaluar iniciatives incorporant la perspectiva de gènere.

 

La progressiva disponibilitat de dades obertes introdueix noves possibilitats en els indicadors socials aportant innovació i una manera de treballar més compromesa socialment. Pel que fa al gènere, també obre la porta al disseny de nous indicadors i l’accés a dades amb un major impacte qualitatiu i quantitatiu.  En aquest curs volem mostrar quines són les possibilitats que ofereixen les dades obertes per a l’anàlisi social des de la perspectiva de gènere i pel seguiment i avaluació de projectes.

OBJECTIUS

El curs té per objectiu, per una banda, donar a conèixer les possibilitats dels indicadors de gènere per a anàlisi sociològica i per al disseny, seguiment i avaluació de programes. I per l’altra, introduir les possibilitats que ofereixen les dades obertes en el treball amb indicadors de gènere. Així també, el curs té l’objectiu de què les persones participants siguin capaces d’identificar i construir nous indicadors de gènere a partir de l’ús de dades obertes.

PROGRAMA

  • Sessió 1. Indicadors de gènere: conceptualització, tipologia i aplicació.
  • Sessió 2. Detecció i construcció d’Indicadors de gènere per l’anàlisi sociològica
  • Sessió 3. Indicadors de gènere per al disseny, seguiment i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes
  • Sessió 4. Noves possibilitats de les dades obertes per la innovació en els indicadors de gènere
  • Sessió 5. Sessió pràctica de construcció de nous indicadors de gènere a partir de dades obertes

Destinataris

  • Investigadors/es que volen incorporar la perspectiva de gènere en els seus projectes
  • Professionals i responsables de projectes i programes que volen dissenyar, fer el seguiment o avaluar iniciatives incorporant la perspectiva de gènere.
  • Qualsevol persona que vulguis formar-se en la incorporació de la perspectiva de gènere i dades obertes

PROFESSORAT

Lidia Arroyo Prieto, investigadora del grup de Gènere i TIC (IN3-UOC), professora de Psicologia de les Organitzacions a la UAB i portaveu del grup de dades de l’Observatori de Gènere de la Generalitat de Catalunya en representació del COLPIS.

Lourdes Muñoz Santamaria, fundadora de Barcelona Iniciativa Open Data i de la plataforma Sheleader.eu i presidenta de l’associació Dones en Xarxa.

Maribel Cárdenas Jiménez, professora de Sociologia del Gènere a la UAB i coordinadora de Polítiques d’Igualtat i LGTBI a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 25 febrer de 2019

DATA D'INICI

26 febrer de 2019

DATA DE FI

26 març de 2019

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

195 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 26 de febrer al 26 de març de 2019. Dimarts de 16:00 a 20:00 hores.LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This