FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

02. COM ELABORAR UN PLA DE POLÍTIQUES LGBTI+ (FINALITZAT)

Presentació

La diversitat afectivosexual i de gènere, també anomenada LGBTI+ per les sigles
d’alguns dels col·lectius que la conformen (lesbianes, gais, bisexuals, transexuals,
intersexuals), és una realitat sota la que viuen obertament un 20% de les persones del
nostre entorn. Una realitat tan nombrosa com invisibilitzada, i que cal tenir en compte a
l’hora de governar un municipi, gestionar una empresa o participar en una entitat o
associació.
En aquest curs tractarem a fons què vol dir fer un “Pla de polítiques LGBTI+”, quina
finalitat té aquest i de quines fases consta. Començant amb una petita introducció a la
teoria de gènere i queer , al curs es recomanarà pas per pas com redactar un Pla de
polítiques LGBTI+ sempre partint de la investigació local i de l’estreta col·laboració amb
la ciutadania mitjançant processos participatius que garanteixin la presència del màxim
nombre d’agents del territori, bé sigui un municipi o una comarca, des d’una
perspectiva feminista i municipalista.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és aprendre a investigar i redactar per realitzar un pla de
polítiques LGBT+ a nivell municipal o comarcal, tot i que també és aprofitable per
empreses i entitats privades que desitgin implantar un pla de polítiques LGBTI+ al seu
sí.
Els objectius específics són:

  • Donar un marc conceptual per defensar la necessitat d’un pla de polítiques LGBTI+.
  • Donar eines per fer recerca local i aplicada a la realitat LGBTI+.
  • Donar eines per organitzar i gestionar processos de democràcia participativa.

PROGRAMA

1. QUÈ VOL DIR LGBTI+?
- Què és el gènere, què és el sexe, què és la orientació, què és la identitat?
- Sistema sexe/gènere i orientació afectivo-sexual: lesbianes, gais, bisexuals,
pansexuals.
- Sistema sexe/gènere i identitat/expressió de gènere: trans*, nb, queer.
- Imposició sexual: demisexual, asexual, grissexual.
- Imposició sexuada: intersexual.
- I això, perquè és important contemplar-ho amb un pla?

2. DIAGNOSI I PROCESSOS PARTICIPATIUS
- Com fem la diagnosi prèvia al pla?
- Democràcia vs Tecnocràcia: escoltem les veïnes.
- Pla d’igualtat LGBTI+ i territori.
- Pla d’igualtat LGBTI+ i salut.
- Pla d’igualtat LGBTI+ i educació.
- Pla d’igualtat LGBTI+ i oci i lleure.
- Pla d’igualtat LGBTI+ i l’espai públic.
- Pla d’igualtat LGBTI+ i família.
- Pla d’igualtat LGBTI+ i oportunitats laborals.
- Dinamització de processos participatius.

3. ACCIONS, INDICADORS I AVALUACIÓ
- Públic objectiu 1: l’administració.
- Públic objectiu 2: la ciutadania.
- Accions, tempos i responsables.
- Identifiquem indicadors.
- L’avaluació.
- ...tornem a començar!

Destinataris

PROFESSORAT

Chrístopher Casas, Llicenciat en períodisme (UV) i Ciències Polítiques (UAB). Postgrau en
Antropologia social i cultural (Universidad de Buenos Aires). Tècnic de Feminismes i LGBTI+ al Consell de Joventut de Barcelona. Col·laborador de Projecte "Ella".

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 18 gener de 2019

DATA D'INICI

21 gener de 2019

DATA DE FI

23 gener de 2019

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

65 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

95 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 21 de gener al 23 de gener de 2019. Dilluns, dimarts i dimecres de 16:30 a 19:30 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This