FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

06. SIMULACIÓ SOCIAL (FINALITZAT)

Presentació

Les ciències socials normalment divideixen les seves tècniques en quantitatives i qualitatives, oblidant que la simulació i computació poden fer de nexe entre explicacions o mecanismes d’interacció social i el tractament numèric de la informació.

La simulació social és la modelització mitjançant ordinadors del comportament de les persones. Així doncs, es "creen" éssers humans amb unes certes preferències, es descriuen uns processos socials (tan diversos com el racisme, el consum, les preferències polítiques o la veracitat sobre la informació), i es crea un entorn (virtual) on els individus actuen i es relacionen entre ells en base a les regles que hem definit.

Aquest curs vol donar a conèixer i apropar aquestes eines per al seu ús professional i pràctic, a l’hora d’entendre i construir dinàmiques i xarxes socials, i processar-les utilitzant tècniques computacionals (mitjançant el llenguatge R).

IMPRESCINDIBLE: Els alumnes han de portar ordenador portàtil propi. Durant el curs s’assistirà a l’alumnat sobre la instal·lació del software necessari (gratuït).

OBJECTIUS

l'objectiu general del curs és desenvolupar les habilitats practiques fonamentals per a entendre, dissenyar i implementar un projecte basat en la simulació social, estudiar-ne els resultats i treure’n conclusions.

Els objectius específics són els següents:

 • Saber identificar problemes o preguntes que poden ser estudiats mitjançant aquesta tècnica
 • Determinar les dinàmiques que tindran lloc al sistema social o polític que definim
 • Aprendre els fonaments del llenguatge R per a desenvolupar processos simulats
 • Ampliar el coneixement de tècniques disponibles per a l’anàlisi de dimensions socials

PROGRAMA

 1. Introducció: Què és la simulació social, de què ens pot servir i com anar més enllà de les tècniques clàssiques d’anàlisi social i polític.
 2. Un primer exemple, repensant els anàlisis convencionals. Procés “Pay what you want”
 3. Introducció al llenguatge R, conceptes bàsics i eines per a la simulació
 4. Introducció a l’anàlisi de xarxes o grafs
 5. Estructura i disseny de les dinàmiques socials i polítiques. Què necessitem?
 6. Estudi d’exemples i aplicacions de la simulació social
 7. Comunicació i resum dels resultats. Tècniques i visualització
 8. Disseny conjunt o individual d’un projecte de simulació social
 9. Implementació del/s projectes

Destinataris

Totes aqueslles persones interessades en el llenguatge R i la Simulació Social

PROFESSORAT

Joan Gasull Jolis. Científic de Dades i Sociòleg. Professor al Centre Universitari Tecnocampus de Mataró, Formador i consultor de ciència de dades a LinkedIn Learning i dataBCN

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 8 febrer de 2019

DATA D'INICI

11 febrer de 2019

DATA DE FI

20 febrer de 2019

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

195 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 11 al 20 de febrer de 2019. Els Dilluns i Dimecres de 16:00 a 20:00h.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This