ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

30. EL DISSENY EN LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA

PRESENTACIÓ

Tot i constituir una tasca fonamental en qualsevol projecte de recerca, el disseny i preparació del treball de camp en una recerca qualitativa sol ser tractat sovint com a una qüestió secundària o fins i tot negligible. Qüestions com la representativitat de les unitats d’informació escollides, la grandària de la mostra d’aquestes unitats  (per exemple, el nombre mínim d’entrevistes o de grups de discussió que s’haurien de portar a terme) o les característiques d’aquestes unitats solen ser elements sobre els que es reflexiona poc i existeix poca literatura.

El curs pretén abordar totes aquestes qüestions, abordant en primer lloc, de forma genèrica, les decisions i planificació del treball de camp en una recerca qualitativa. A continuació, el curs se centrarà en l’elaboració de mostres qualitatives, explicant les seves diferents lògiques i com es poden combinar aquestes lògiques.

OBJECTIUS

El curs té dos objectius principals. En primer lloc s’oferirà a l’alumnat una panoràmica de totes les decisions del disseny que cal prendre en recerca qualitativa, quines són les lògiques que  impregnen aquestes decisions i quines són les diferents possibilitats que s’obren. En segon lloc, s’abordaran les diferents lògiques existents a l’hora d’elaborar una mostra qualitativa d’individus, quines conseqüències tenen aquestes lògiques sobre el treball de camp i finalment com influeixen en la determinació del nombre d’unitats que finalment haurien de conformar la mostra qualitativa d’una recerca. L’orientació del curs, tindrà un component eminentment pràctic, de manera que es treballarà amb casos reals de recerca i s’avaluarà la qualitat i rigor de les mostres qualitatives utilitzades en les recerques revisades.

PROGRAMA

1ª sessió:

 1. Les decisions i a planificació del treball de camp en una recerca qualitativa
 2. Les decisions sobre la mostra qualitativa en el marc del disseny d’investigació
 3. La representativitat de les mostres qualitatives i les diferents lògiques de selecció possibles

2ª sessió:

 1. Les decisions sobre la mostra d’unitats en els estudis de cas. Criteris de selecció
 2. Les decisions sobre la mostra d’unitats en estudis inductius (Teoria Fonamentada)

Formes mixtes de selecció de la mostra

DESTINATARIS

El curs està destinant a totes aquelles persones interessades per la recerca qualitativa i que s’hagin d’afrontar a la presa de decisions relatives al disseny de la recerca en general i a la selecció d’unitats en particular. Serà d’utilitat tant per a aquelles persones amb poca experiència investigadora com per a aquelles que vulguin reflexionar o actualitzar la feina de disseny realitzat en investigacions ja acabades.

PROFESSORAT

Joan Miquel Verd. Doctor en Sociologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 11 novembre de 2019
DATA D'INICI DATA DE FI
18 novembre de 2019 20 novembre de 2019
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
65 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 95 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 8 hores

Del 18 al 20 de novembre de 2019. Dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00h.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
*Forma de pagament:
 • Efectiu
  El pagament s'efectuarà a la seu del Colpis (c/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a)
 • Transferència bancària
  C/C del Banc de Sabadell ES36 0081-0202-12-0001023503
  Al concepte ha de constar: Nom del curs i de l'alumne/a
 • Targeta de dèbit o crèdit
  Al clicar aquesta opció et redirigirem a la plataforma de Redsys/Triodos on podreu fer el pagament amb totes les garanties de seguretat
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web