ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

02. CURS AVANÇAT D’AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS DE POLÍTIQUES I PROGRAMES PÚBLIQUES

PRESENTACIÓ

La raó de ser de qualsevol política pública és donar resposta a una determinada problemàtica o necessitat social. Realitzar un bon diagnòstic d’aquesta problemàtica és un requisit fonamental per tal de dissenyar polítiques efectives.
Atès que aquestes necessitats evolucionen, cal avaluar-les constantment i fer els ajustaments oportuns de les polítiques ja en marxa. 

OBJECTIUS

El propòsit general d’aquest curs és formar en les eines necessàries, tant teòriques com practiques, per portar a terme avaluacions de necessitats sobre les polítiques publiques. I d’aquesta manera donar resposta a preguntes com ara: Quantes persones pateixen el problema que la política vol solucionar? Quines són les seves característiques? Com es defineixen les propostes d’intervenció que milloraran el punt de partida?
El curs permetrà respondre a aquestes preguntes en àmbits molt diferents com és l’atenció a la gent gran, l’habitatge, els serveis socials, ...

PROGRAMA

Sessió

Continguts

Sessió 1: Que vol dir avaluar les necessitats?

 

27 de gener 2020

16:00 a 20:00

 

En aquesta sessió, a la primera part s’introduiran els conceptes bàsics de l’avaluació de necessitats: quins tipus de necessitats cal avaluar, els components bàsics d’aquest tipus d’avaluacions o els propòsits que poden motivar-ne llur realització i en quin moment del procés de disseny de les polítiques i programes públics es més adient realitzar aquest tipus d’avaluacions.

A la segona part de la sessió, es aprofundirà en aquests conceptes teòrics utilitzant exemples d’avaluacions de necessitats realitzats per Ivàlua.

Sessió 2: Preguntes i fases de l’avaluació de les necessitats

 

29 de gener 2020

16:00 a 20:00

 

En la primera part es descriuran i s’analitzaran les tres fases de les quals consta l’avaluació de necessitats; 1) definició i anàlisis de la problemàtica, 2) estimació del tipus i volums de serveis necessaris, i 3) anàlisis de la relació entre necessitats, demanda i utilització dels serveis.

A la segona part, es treballarà com aquests enfocament en fases s’aplica quan es realitza una avaluació de necessitats, a partir d’exemples reals d’avaluacions portats a terme per Ivàlua.

Sessió 3: Mètodes per

avaluar les necessitats

 

3 de febrer 2020

16:00 a 20:00

 

A la part teòrica es presentaran les diferents tècniques d’investigació que es poden utilitzar per portar a terme les fases d’una avaluació de necessitats descrites a la sessió anterior. Es descriuran de forma introductòria tanta les tècniques quantitatives, com l’explotació d’enquestes o registres administratius que són centrals per quantificar la població diana, definir les seves característiques o estimar el volum de serveis per fer-hi front, com les qualitatives, entrevistes i grups de discussió que permeten obtenir informació en profunditat sobre percepcions i opinions per tal d’ajudar a conceptualitzar el problema així com entendre i explicar els fets observats.

A la segona part de la sessió, s’analitzarà com es van emprar icombinar aquestes tècniques en la realització de diverses avaluacions de les necessitats, així com les seves avantatges i limitacions.

Sessió 4: Taller pràctic

 

5 de febrer 2020

16:00 a 20:00

 

En aquesta sessió es treballaran en grups diferent exemples d’avaluació de les necessitats de programes i polítiques públiques amb l’objectiu de consolidar el coneixements adquirits en les sessions prèvies. S’analitzaran els casos a treballar amb el següent esquema per tal de facilitar el treball en grups i amb l’objectiu de poder compartir els problemes i reptes sorgits en cadacas: 1) el tipus de política i el propòsit de l’avaluació, 2) el problema, la política, l’àmbit territorial i la població de referencia, 3) quines preguntes es volen respondre? 4) Fonts d’informació, i 5) L’anàlisi de les dades.


La metodologia que s’utilitzarà serà una combinació de docència teoricopràctica, realització d'exercicis i estudi de casos d'experiència comparada. Els exemples que s’utilitzaran seran avaluacions realitzades pels analistes de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques:

 • Avaluació de necessitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona.
 • Estimació de la pobresa energètica a Catalunya.
 • Avaluació del fons d’ajuts d’emergència social per a infants menors de 16 anys de l’Ajuntament de Barcelona.
DESTINATARIS
 • Personal tècnic de l'Administració o consultoria que participin en el disseny, seguiment i avaluació de  polítiques i programes públiques.
 • Personal investigador de centres de recerca, universitats i altres entitas que defineixin i/o executin models d'avaluació.
 • Directius i responsables d’organitzacions públiques.
 • Qualsevol persona interessada en la matèria amb coneixements sobre avaluació de les necessitats de polítiques i programes públiques. 
PROFESSORAT
 • Marçal Farré, Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (2008) i Màster en Polítiques Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University (2011). És analista d'Ivàlua des d'octubre de 2016. Ha estat assistent de recerca a l'IESE Business School en matèria d'innovació i organització de serveis sanitaris (2011-2013). Ha treballat a la Fundació Pere Tarrés (2013-16), com a consultor i avaluador de projectes del tercer sector social, i ha col·laborat en el disseny de sistemes de seguiment de polítiques públiques amb Bring On S.L (2015-16). També ha participat en l'avaluació de l'impacte de l'ONG Young 1ove pel que fa a la reducció de les transmissions del VIH a Botswana (2015).
 • Albert JuliàDoctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona (UB, 2017), Màster en Sociologia iDemografia per la Universitat Pompeu Fabra (2010), Postgrau en Gestió Mediambiental: persona i societat (UB, 2008) i Llicenciat en Sociologia (UB, 2007). Ha participat en diversos projectes d’investigació en pobresa i exclusió social, anàlisis del cicle vital i educació. Prèviament ha treballat a l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona (IERMB, 2017-2019), Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM-UPF, 2015-2017), Universitat Oberta de Barcelona (2016-2017), Universitat Autònoma de Barcelona (2014), i Institut d’Infància i Adolescència (2008-2013). Ha realitzat avaluacions especialment en programes orientats a polítiques d’inclusió social. És professor associat a la Universitat de Barcelona (2014-2019) en sociologia, polítiques públiques i mètodes quantitatius de recerca.
 • Anna Segura, Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i Màster en Desenvolupament i Creixement Econòmic per les universitats Carlos III de Madrid i Lunds Univeristy de Suècia (2014). Abans d’incorporar-se com a analista a Ivàlua el 2016, va treballar com a assistent de recerca per Innovations for Poverty Action a Uganda i Colòmbia (2014-2016), on va participar en diverses avaluacions d’impacte de projectes en els àmbits de la inclusió financera i la rendició de comptes. Al mateix temps, va exercir de consultora externa per a vàries institucions internacionals, entre les que es destaquen Warwick University, Social Impact o la Universidad del Pacífico de Perú. És professora associada al Departament d'Economia i Empresa de la UPF.
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 25 gener de 2020
DATA D'INICI DATA DE FI
27 gener de 2020 05 febrer de 2020
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
270 (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 300 (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 16 hores

27 i 29 de gener; 3 i 5 de febrer de 2020 de 16:00 a 20:00 h.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
C/Roger de LLúria, 155-157, Ppal. 1ª
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)
 • Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
 • Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.
 • Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.


VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]


El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
*Forma de pagament:
 • Efectiu
  El pagament s'efectuarà a la seu del Colpis (c/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a)
 • Transferència bancària
  C/C del Banc de Sabadell ES36 0081-0202-12-0001023503
  Al concepte ha de constar: Nom del curs i de l'alumne/a
 • Targeta de dèbit o crèdit
  Al clicar aquesta opció et redirigirem a la plataforma de Redsys/Triodos on podreu fer el pagament amb totes les garanties de seguretat
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web