ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
POSTGRAU D'ESPECIALITZACIÓ EN ANALÍTICA DE DADES I PROGRAMACIÓ APLICADA[+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

07. INTRODUCCIÓ AL FRAME ANALYSIS I LA COMUNICACIÓ POLÍTICA (ANUL·LAT)

PRESENTACIÓ

Des que Lakoff va escriure el seu cèlebre opuscle No pensis en un elefant no hem deixat de pensar en elefants, de fabricar-los, de combatre'ls. El seu libel, directament lligat als triomfs d'Obama, va despertar un gran interès per la “anàlisi de marcs” (frame analysis) com a tècnica de comunicació política, si bé aquesta ja era usada des de mitjan anys 80. Després del 15M i la Diada de 2012, la seva importància va ser en augment a la calor de les grans mobilitzacions socials. Avui sembla que torna de la mà del feminisme i l'ecologisme. Però també de Vox. Sens dubte la incapacitat per a generar un discurs adequat ha estat un factor de rellevància creixent. En aquest curs volem oferir una introducció a l'anàlisi de marcs orientat a millorar les tècniques de comunicació i augmentar, amb això, l'impacte sobre l'agenda, les polítiques públiques i el rendiment de comptes dels governs que recorrin a ell com a eina de fabricació discursiva.

OBJECTIUS

Objectius:

Introducció a l'anàlisi de marcs orientat a millorar les tècniques de comunicació i augmentar, amb això, l'impacte sobre l'agenda, les polítiques públiques i el rendiment de comptes dels governs que recorrin a ell com a eina de fabricació discursiva.

PROGRAMA

Dilluns 24 de febrer
- «És possible no pensar en un elefant?». Exposició preliminar sobre el frame analysisFramesmemes i mitemas. Què és el frame analysis? (i què no ho és). La importància del marc cultural i els imaginaris col·lectius. Centralitat dels processos comunicatius.
- Contextos i genealogia científica: el gir culturalista dels anys '90. Camp interdisciplinari: sociologia del coneixement, psicologia cognitiva, lingüística, estudis de comunicació, anàlisi de les ideologies, etc. “Maquinari” teòric: constructivisme i interaccionisme simbòlic. Encaix en el programa de recerca de la contentious politics. El frame analysis com a anàlisi de discurs.
- De la teoria a la recerca bàsica i aplicada. Què és un marc interpretatiu o frame? Definició i operacionalització. Economia dels processos cognitius, condensació de significats i operacions de “empaquetat simbòlic” (symbolic embalatge).
- L'estructura general del marc interpretatiu. Propietats fonamentals d'un marc interpretatiu: versemblança i univers de referència “empírica”; consistència argumental i narratives culturals; congruència interna i flexibilitat externa; modularitat i pragmàtica del discurs.


Dilluns 2 de març
- La ficció resolutiva. Les tasques centrals de l'emmarcament (core framing tasks): el diagnòstic o articulació de la contradicció motriu d'un món procel·lós; el pronòstic o la disjuntiva del prosceni tràgic de la Història; la motivació i el càlcul racional de l'acció col·lectiva en un marc cultural.
- Disseccionar un marc interpretatiu: variables i indicadors empírics. Formulació d'un model analític adaptable a mitjans, contextos i interaccions. Components de la interpel·lació discursiva: injustícia, agència i identitat col·lectiva. Dimensions de l'acció col·lectiva: objectivitat empírica, dotació de sentit i responsabilitat moral.
- Alineaments de marcs (frame alignment). El pluralisme cultural i la disponibilitat repertorial de l'experiència col·lectiva. El paper de la memòria històrica. La dinàmica de la producció, interacció, crisi, mutació i readaptació dels marcs interpretatius.
- Estratègies discursives: frame bridging o la connexió espontània de marcs prexistentsframe amplification o l'adaptació matricial del marc a contextos, problemes i interaccions; la frame extension o la incorporació d'elements externs al propi marc; la frame transformation o el canvi radical de l'estructura del marc interpretatiu.

Dilluns 9 de març
- L'hegemonia com a marc interpretatiu d'una cultura determinada. Marc hegemònic (masterframe) i marcs particulars o de part. Context cultural i pragmàtica de les situacions: progrés i canvi històric del discurs, cicles i ones de mobilització.
- Fonts empíriques i mitjans de comunicació. Com es presenten mediàticament els marcs interpretatius? Suports, temps, ritmes. Framing en mitjans de comunicació de caràcter unilateral i en mitjans interactius.
- Exercici pràctic d'anàlisi
- Exercici pràctic de formulació

DESTINATARIS

Totes aquelles persones innteressades en el frame analysis i la comunicació política

PROFESSORAT

Sr. Raimundo Viejo (Universitat de Barcelona/Artefakte)

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 20 febrer de 2020
DATA D'INICI DATA DE FI
24 febrer de 2020 09 març de 2020
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
125 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 170 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 12 hores

Del 24 de febrer al 9 de març del 2020. Els dilluns de 16:00 a 20:00h.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
*Forma de pagament:
 • Efectiu
  El pagament s'efectuarà a la seu del Colpis (c/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a)
 • Transferència bancària
  C/C del Banc de Sabadell ES36 0081-0202-12-0001023503
  Al concepte ha de constar: Nom del curs i de l'alumne/a
 • Targeta de dèbit o crèdit
  Al clicar aquesta opció et redirigirem a la plataforma de Redsys/Triodos on podreu fer el pagament amb totes les garanties de seguretat
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web