FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

05. EXCEL APLICAT A L'ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES (Curs en Streaming)

Presentació

Microsoft Excel és un programa de fulls de càlcul que s'utilitza per a tractar tot tipus de dades. Actualment, dins del seu àmbit, aquest és el programa més utilitzat tant a nivell empresarial i com a nivell particular. Així doncs, l'Excel és un programa molt potent que pot ser utilitzat per a multitud de funcions.

En aquest curs ens centrarem en els procediments de tractament de fitxers, de transformació de les dades d'una matriu i d'anàlisi de dades estadístiques a través del programa Excel. Ja que l'excel és un dels programes que ens permet el tractament i transformació de l'anàlisi de dades estadístiques.

IMPRESCINDIBLE: Els alumnes han de tenir un ordinador portàtil propi amb el programa Excel instal·lat.

OBJECTIUS

Durant el curs l'alumne trobarà una gran varietat d'exercicis pràctics on dissenyarà fulles de treball que inclouen procediments, aplicacions, interpretació de resultats i elaboració d'informes.

Objectius Específics:

Crear bases de dades estadístiques i definir les seves variables

Desenvolupar procediments de transformació de dades per recodificar, calcular i generar variables.

Realitzar anàlisis estadístiques descriptives i exploratòries

Elaborar gràfics, taules i informes de resultats

PROGRAMA

 • Les matrius de dades: casos i variables
 • Introducció, identificació i desament de les dades
 • Importació de fitxers
 • Com treballar amb Excel amb gran quantitat de dades
 • Procediments de tractament de fitxers
 • Transformació de variables (I): recodificació i agrupació de codis de resposta
 • Format de les dades: codificació i formats
 • Funcions bàsiques i condicionals: SUMAR, CONTAR, SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI, SI...
 • Funcions de cerca i referència: BUSCARV
 • Funcions de text: SUSTITUIR; EXTRAE; IZQUIERDA; HALLAR; CONCATENAR
 • Procediments de transformació de dades (II): generació de variables
 • Tractament i anàlisi de preguntes multiresposta
 • Anàlisi descriptiva univariada
 • Taules i gràfics dinàmics
 • Elaboració d’informes

Destinataris

Qualsevol persona amb coneixements bàsics d'excel que vulgui aprofundir en l'anàlisi i el tractament de dades estadístiques.

 

PROFESSORAT

Roger Nebot, Expert en Excel i Ofimàtica

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 18 gener de 2021

DATA D'INICI

18 gener de 2021

DATA DE FI

27 gener de 2021

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

125 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

185 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 18, 20, 25 i 27 de Gener del 2021.
Els Dilluns i Dimecres de 16.00 a 20.00h a través de la Plataforma Zoom.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Plataforma Zoom

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This