FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

11. DISSENY, REALITZACIÓ I ANÀLISI D'ENQUESTES (Curs en Streaming)

Presentació

La frase “la informació és poder” ja és obsoleta. Actualment no és tant important tenir la informació com saber si aquesta és prou fiable.
En la interpretació de la informació obtinguda a partir d’enquestes és especialment important saber com s’ha fet la recollida d’aquesta informació.
Tant si la necessitat és obtenir noves dades o treballar amb informació ja existent obtinguda per enquestació, es fa de vital importància tenir coneixements sobre com s’ha dissenyat tota l’operació.

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest curs és aconseguir els coneixements bàsics suficients per:
- poder fer un bon disseny per la recollida d’informació per enquestes,
- valorar si la proposta que ens fan és l’adequada per l’objectiu que tenim o
- poder ser crítics amb les metodologies emprades per recollir informació que ens pot ser útil (o no).
En resum, s’obtindran les eines bàsiques per poder fer un bon disseny per una investigació quantitativa amb recollida de la informació mitjançant enquestes.

 

PROGRAMA

1. Introducció:
Formes de recollida d’informació per a la investigació social i de mercat.
Definició: “Què és una enquesta”.
Tipus d’enquestes.
Passos per al disseny d’una enquesta.


2. Formulació del problema a investigar:
La importància de concretar les necessitats d’informació i la definició dels objectius concrets.
Delimitació de la població objecte d’estudi (univers).
Metodologies de recollida de la informació.
La selecció del mètode de recollida més adient per a la nostra operació.
Errors associats a cada metodologia.


3. Disseny de la mostra i elaboració del qüestionari:
Disseny de la mostra i error mostral.
El disseny del qüestionari. La importància del pre-test.
Tipus de preguntes i de variables.
Errors associats al disseny del qüestionari.


4. Recollida i anàlisi de les dades:
El treball de camp i els errors associats al mateix.
Preparació i anàlisi de les dades.
La presentació dels resultats i els errors associats a aquesta fase.
La fitxa tècnica: aprendre a llegir-la i els mínims que ha de contenir.

Destinataris

Totes aquelles persones que tinguin necessitat d’obtenir informació mitjançant una enquesta
quantitativa i que vulguin millorar.

 

PROFESSORAT

Montse Ferré Delgado
ExDirectora d’estudis quantitatius a Instituto DYM. Col·laboradora de l’empresa GESOP i professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 7 abril de 2021

DATA D'INICI

8 abril de 2021

DATA DE FI

29 abril de 2021

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

195 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Dies 8, 15, 22 i 29 d'abril, en horari de 16:00 a 20:00h.

LLOC ON S'IMPARTEIX

PLATAFORMA ZOOM.

STREAMING.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This