ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METROPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS[+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA [+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

97. POSTGRAU "ANALÍTICA DE DADES I PROGRAMACIÓ APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS"

PRESENTACIÓ

El Colpis, tenint en compte les demandes del mercat laboral per a politòlegs/ogues i sociòlegs/ogues, us proposa un Postgrau en Analítica de Dades i Programació aplicades a les Ciències Socials que us capacitarà per a solucionar els problemes que sorgeixen amb l'anàlisi, la manipulació i la representació gràfica de grans volums de dades.

Amb aquest Postgrau adquirireu competències avançades en Estadística Aplicada i anàlisi de dades per a dominar la Ciència de Dades en la vostra activitat.

Utilitzem el programari R perquè és el llenguatge estadístic líder per a l'anàlisi, la manipulació de grans volums de dades i la representació gràfica de resultats en alta qualitat. A més és open source. El seu maneig expert proporciona un coneixement profund de l'actual Ciència de Dades per a dissenyar i liderar projectes de recerca estadística fiables i concloents. La seva potència, robustesa i transversalitat ho converteixen en el programari triat per la comunitat científica internacional més prestigiosa. La seva implantació ja ha superat a altres eines comercials com SPSS, Statistics i SAS.

IMPRESCINDIBLE: Els alumnes han de portar ordinador portàtil propi. Durant el curs s’assistirà a l’alumnat sobre la instal·lació del software necessari (gratuït).

 

OBJECTIUS

Metodologia

 

L’estructura dels mòduls és eminentment pràctica i basada en projectes de dades. Es prioritza la resolució de problemes i aprenentatge actiu de l’alumnat.

Exposició de continguts (30 %) – Pràctica (70 %)

La realització de tasques es durà a terme, en la mesura del possible, de forma modular, atenent els diferents nivells o interessos dels participants.

PROGRAMA

Mòdul Principal. Programació i anàlisi de dades amb R 

 

Part I – Introducció a la programació en R (20 h)

L’objectiu d’aquest mòdul és assolir una competència efectiva en el llenguatge de programació R, que permeti el tractament de dades reals i generació d’anàlisis senzills i automatitzats.

-          Introducció a la programació i al codi R

-          Tipus de variables, vectors i dataframes

-          Tractament de dades

-          Generació de gràfics

-          Estructures de control i automatització

-          Creació de funcions pròpies

 

Part II – Ciència de dades (20 h)

L’objectiu d’aquest mòdul és conèixer i aplicar els mètodes fonamentals de modelització de dades que permetin realitzar prediccions, classificacions i agrupacions segons les necessitats concretes de l’usuari.

-          Conceptes generals del Machine Learning (Agrupació, Regressió, Classificació...)

-          Models de classificació (logístic, arbres, random forests, KNN, SVM...)

-          Models de regressió (lineal, arbres, random forests, KNN, SVM...)

-          Models d’agrupació (KMeans, jeràrquic...)

-          Reducció de dimensionalitat i components principals

 

Part III – Ciència de dades avançada (10 h)

L’objectiu d’aquest mòdul és ser capaç de dissenyar solucions de codi que permetin afrontar anàlisis amb dades poc convencionals, com xarxes, dades temporals o informació textual.

-          Introducció a la teoria de xarxes

-          Sèries temporals

-          Text mining (classificació de text, anàlisi de sentiment, agrupació de documents...)

 

Part IV – Generació d’informes automatitzats (10 hores)

L’objectiu d’aquest mòdul és utilitzar les capacitats del llenguatge R per generar documents PDF o HTML automàticament a partir d’arxius de dades, amb gràfics, taules o frases rellevants.

-          Introducció al llenguatge LaTeX i RMarkdown

-          Generació d’arxius PDF i HTML

-          Generació de taules i gràfics

-          Automatització

 

Moduls secundaris: Caixa d’eines per a l’analítica de dades

 

Part I – Gestió de Bases de dades amb SQL (10 hores)

L’objectiu d’aquest mòdul és assimilar la sintaxi bàsica del llenguatge d’explotació de bases de dades estructurades, per entendre com obtenir la informació requerida en entorns amb volums massius de dades.

-          Introducció al llenguatge SQL

-          Bases de dades relacionals

-          Consultes bàsiques en SQL

-          Disseny de bases de dades

 

Part II –Visualització de dades interactives amb Tableau/PowerBI - (10 hores)

 L’objectiu d’aquest mòdul és presentar eines rellevants que ens ofereixen softwares de visualització de dades com Tableau o PowerBI per a facilitar la generació d’informes de dades interactius.

            

-          Visualització de dades interactives

-          Taules i gràfics dinàmics

-          Creació de Dashboards interactius

DESTINATARIS

Per totes aquelles persones interessades en professionalitzar-se en matèria de ciència de dades o incorporar aquestes eines a la seva tasca professional.

PROFESSORAT

Sr. Joan Gasull Jolis. Coordinació del Postgrau. Científic de dades, estadístic i sociòleg. Lead Data Expert a Netmind, professor a la UAB i formador online de LinkedIn Learning.

Dr. Jordi Morales i Gras Doctor en Sociologia per la UPV/EHU. Director de Network Outsight. Expert en Psicologia Social, Comunicación i Big Data. Professor a la UPV/EHU i la UOC. 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 01 octubre de 2021
DATA D'INICI DATA DE FI
23 octubre de 2021 26 febrer de 2022
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
890 euros (col·legiats en situació d'atur, 10% descompte) 980 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 80 hores

Postgrau de 80h, que començarà el 24 d'Octubre.
Els Dissabtes en horari de 09:00 a 14:00h.

 

El curs es farà en Online si les circumstàncies actuals no permeten fer-ho en presencial.

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
*Forma de pagament:
 • Efectiu
  El pagament s'efectuarà a la seu del Colpis (c/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a)
 • Transferència bancària
  C/C del Banc de Sabadell ES36 0081-0202-12-0001023503
  Al concepte ha de constar: Nom del curs i de l'alumne/a
 • Targeta de dèbit o crèdit
  Al clicar aquesta opció et redirigirem a la plataforma de Redsys/Triodos on podreu fer el pagament amb totes les garanties de seguretat
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web