FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

18. COM BONIFICAR: FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES (FUNDAE) - (Curs en Streaming)

Presentació

En aquest curs veurem com es realitza la gestió de la formació programada per les empreses amb l'aplicatiu FUNDAE segons estableix el RD694/2017. Estaran incorporades totes les novetats introduïdes en 2021.

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements sobre la gestió administrativa i telemàtica de la formació programada per les empreses i conèixer la implicació de les novetats incorporades en 2021.

PROGRAMA

MÒDUL 1: LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

  • L'RD 694/2017, normativa i finançament.
  • Els models de gestió i els aspectes crítics.
  • Els 10 aspectes clau de la formació programada.
  • Canvis incorporats a la Resolució de 18 de desembre de 2020.


MÒDUL 2: PLANIFICACIÓ I GESTIÓ TELEMÀTICA DE LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES 2021

  • Estructura de l'aplicatiu telemàtic.
  • Aspectes a tenir en compte.
  • Abans inici: alta usuari, alta empresa.
  • Comunicació inici: alta acció formativa, alta grup. Canvis introduïts.
  • Comunicació finalització. detalli participants, detalli costos. càlcul costos, control cofinançament, documents administratius.
  • Casos pràctics

Destinataris

Professionals del sector de la formació, directors, gestors, responsables de recursos humans, responsables i tècnics de formació i a totes aquelles persones interessades en conèixer els canvis que introdueix la llei 30/2015, el RD694/2017 i la Resolució de 18 de desembre de 2020.

PROFESSORAT

Rosa Maria Lladós. Llicenciada en Ciències de l'Educació. Més de 20 anys d'experiència en la gestió de programes de formació. Experta en la gestió de la formació programada per les empreses.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 20 maig de 2021

DATA D'INICI

25 maig de 2021

DATA DE FI

27 maig de 2021

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

95 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

130 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Dies 25 i 27 de maig.
Horari de 16 a 19h.
Plataforma Zoom

LLOC ON S'IMPARTEIX

Curs en Streaming.

Plataforma Zoom

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This