FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

95. POSTGRAU "CAPTACIÓ I GESTIÓ DE FONS EUROPEUS. ESTRATÈGIES ACTUALS, TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE PROJECTES" (Llista d'Espera)

Presentació

Aquest Postgrau forma part del programa formatiu "Gestió de Projectes Europeus (18a edició)" i està adreçat a gestors públics o del tercer sector i titulats en sociologia, ciències polítiques o altres disciplines que vulguin iniciar-se o aprofundir en aquest camp i necessitin adquirir les competències professionals bàsiques per planificar i gestionar projectes finançats per la Unió Europea.

Entrem en uns anys clau, amb les darreres convocatòries dels fons del període 2014-2020, que es poden utilitzar fins el 2022, i l’arrencada del nou període de programació 2021-2027.  La Unió Europea pot dotar d’un finançament important les estratègies locals que contribueixin a les polítiques europees, però cal incorporar els mecanismes d’obtenció i gestió dels fons a les diverses organitzacions que hi poden acudir. La preparació i participació en projectes d’aquestes característiques requereixen d’una metodologia de treball exhaustiva i complexa per tal d’obtenir resultats òptims.

El COLPIS presenta aquest programa formatiu amb l’objectiu de capacitar professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes finançats per la Unió Europea, ja sigui a través d’institucions públiques o privades.

Cal tenir en compte que el curs es farà en Online si les circumstàncies actuals no permeten fer-ho en presencial.

OBJECTIUS

 
1. Donar a conèixer les oportunitats de finançament de la Unió Europea (UE),
2. Capacitar en tècniques de preparació de candidatures,
3. Proporcionar eines bàsiques de gestió, control i avaluació de projectes europeus.

PROGRAMA

Mòdul 1. Estratègies, polítiques i instruments financers de la UE (12 hores)
· Enfocament estratègic i polítiques de la Unió Europea
· El cicle de programació. Marcs financers
· Modes de gestió dels instruments financers
· Els principals instruments financers:
o Fons de la política de cohesió, inclosa la cooperació territorial
o Next Generation
o Horitzó Europa
o Altres fons de gestió directa (Erasmus+, COSME, etc.)
o NDICI
· Mecanismes de selecció de projectes (manifestacions d’interès, convocatòries, adjudicacions directes)
· Mapa d’institucions gestores de fons
 
Mòdul 2. Captació de fons europeus (32 hores)
· El triangle estratègia-projectes-finançament a les institucions
· Planificació de la recerca de fons i identificació d’oportunitats
· De la idea al projecte:
o Adaptació dels projectes institucionals als requeriments de les convocatòries
o Recerca de socis
o Involucració d’actors locals
o Redacció d’una proposta:
§ La lògica de la intervenció o cadena de resultats. Elements bàsics d’una proposta (objectius, resultats, etc...)
§ Redacció de la memòria, pla de treball i work-packages
§ Innovació, impacte, sostenibilitat i aspectes transversals
§ Comunicació i capitalització
§ Elaboració del pressupost d’ingressos i despeses
§ Elaboració del pressupost de tresoreria
· La convocatòria de subvencions (presentació de candidatures i avaluació de propostes)
· Fase de contractació
 
Mòdul 3. Gestió i avaluació de projectes europeus (32 hores)
· Marc legal
o Legislació europea i nacional aplicable
o Contracte de subvenció
o Acord entre socis
· Coordinació i lideratge
o Estructura de governança del projecte
o Recursos humans
o El rol del líder i la gestió del partenariat
o Eines informàtiques de gestió
· Gestió tècnica
o Gestió del risc
o Organització del seguiment tècnic
o Seguiment del pla de treball i dels indicadors
o Avaluació del projecte
· Gestió financera
o Principis bàsics
o Control intern
o Elegibilitat de la despesa
o Control financer i auditoria
· Preparació d’informes
o Informes narratius
o Informes financers
· Comunicació i capitalització
o Pla de comunicació
o Capitalització de resultats
o Visibilitat i publicitat dels fons
· Tancament del projecte
o Preparació del tancament
o De l’informe final al darrer cobrament
o Període obert a control
 
Mòdul 4. Fòrum d’experiències (4 hores)
· 3 casos d’èxits d’empreses i institucions catalanes

Destinataris

- Personal tècnic de l'Administració que coordini i/o participi en diferents projectes europeus (àrees de promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, etc...).

- Professionals que treballin en entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre o empreses que coordinin xarxes transnacionals i/o gestionin projectes europeus

- Titulats/des de diverses especialitats que desitgin conèixer instruments per a la planificació i gestió de projectes finançats per la UE.

PROFESSORAT

Coordinador del Postgrau: 

Albert Sorrosal, Expert de la Comissió Europea (DG NEAR)

Altres docents:

Nicolas Espitalier, Fou Project Officer al Secretariat Conjunt del programa INTERREG MED, actualment consultor a B.Link.

Jordi Escribà, Experiència professional en l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), en la Comissió Europea a Brussel·les. Actualment està a la consultora B.Link.

Xavier Izquierdo, Arquitecte tècnic expert en la gestió global de les ciutats, Fundador de la consultora 360smartminds.

Conxita Junqueras, Economista, experta en conseguir la captació de fons NEXT Generation per a ajuntaments.

Sílvia Mestres, Especialista en fons europeus a Microsoft Western Europe

Genís Padilla, Auditor a DF Economistes Auditors

Marta Rojas, co-fundadora de B.Link, va treballar a la seu de les Nacions Unides a Nova York (USA) i a l’Agència de Suport a l’Empresa (ACCIÓ) del Govern de Catalunya.

Xavier Tiana, Cap de Relacions Internacionals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 10 octubre de 2021

DATA D'INICI

19 octubre de 2021

DATA DE FI

29 març de 2022

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

890 euros (col·legiats en situació d'atur, 10% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

980 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Postgrau Presencial de 80h, que començarà el 19 d'Octubre de 2021.

Els Dimarts en horari de 16:00 a 20:00h. 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This