ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METROPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS[+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA [+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

95. POSTGRAU "LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I PROJECTES: EINES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES"

PRESENTACIÓ

Un dels grans reptes de les polítiques públiques i els projectes d’intervenció és la incorporació de la perspectiva de gènere. Per a fer-ho possible, es necessiten professionals amb els coneixements i les competències de gènere suficients per a què les accions estiguin ben fonamentades, orientades i per a què siguin efectives.  

 

L’objectiu del postgrau és el d’oferir eines teòriques, metodològiques i pràctiques necessàries per a la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques i projectes en totes les seves fases, des del seu disseny, a la planificació, implementació i avaluació. 

 

Els seus objectius específics són: 

 

- Aportar els elements conceptuals i teòrics per a què les persones participants coneguin les diferents aproximacions a la incorporació de la perspectiva de gènere, des de la perspectiva feminista i amb una mirada interseccional.

 

- Donar eines metodològiques i pràctiques per a què les persones participin siguin capaces de posar a la pràctica els coneixements teòrics per al disseny, implementació i avaluació d’intervencions.

OBJECTIUS

La metodologia del postgrau combina la importació de continguts teòrics, tenint en compte la vessant pràctica d’aquests, amb la presentació d’eines metodològiques i d’experiències reals. 

 Per assegurar l’adquisició de les competències analítiques i aplicades, també es plantejaran diferents activitats pràctiques per a desenvolupar la capacitat de posar en relació els continguts teòrics i metodològics en situacions concretes.

 

PART I. Teories feministes que fonamenten i orienten les intervencions amb perspectiva de gènere

 

Es coneixeran les diferents aportacions de les teories feministes al llarg de la història fins l’actualitat que han inspirat i fonamenten les polítiques i intervencions feministes, tant des de l’àmbit públic, des de la política al mercat de treball, com des de l’àmbit de la subjectivitat i el cos. També es presentaran els fonaments de l’epistemologia feminista i la perspectiva interseccional. 

 

PART II. Polítiques públiques i projectes de gènere 

 

Pel que fa a les polítiques públiques de gènere, treballarem des de la seva evolució i conceptualització, al feminisme a l’espai polític i en la construcció de l’agenda de les polítiques públiques. Així també es presentaran eines pràctiques per a saber com introduir la perspectiva de gènere a les polítiques públiques. 

 

Respecte els projectes, es presentaran diferents estratègies i eines pràctiques sobre com introduir la perspectiva de gènere als projectes, així com els reptes i oportunitats dels projectes europeus en clau de gènere. 

 

PART III. Indicadors de gènere per a les polítiques públiques i projectes  

 

Es treballarà la conceptualització, metodologia i els recursos estadístiques per l’ elaboració i aplicacions dels indicadors de gènere, tant en pel que fa a les diagnosis de gènere com pel que fa al seguiment i avaluació de les polítiques  i projectes. S’introduirà també el treball amb dades obertes i digitalitzades. 

PROGRAMA

PART I. Teories feministes que fonamenten i orienten les intervencions amb perspectiva de gènere 

 

1.1. La teoria feminista i les polítiques publiques 

1.2. Teoria feminista, economia i mercat de treball 

1.3. Teoria feminista, subjectivitat i cos 

1.4. Interseccionalitat 

1.5. Epistemologia feminista 

1.6. Del coneixement al disseny d’intervencions  

 

  

PART II. Polítiques públiques i projectes de gènere


Polítiques publiques 

2.1. Polítiques públiques de gènere: aproximacions, evolució i fases 

2.2. El feminisme a l’espai polític: agenda política 

2.3. Expericències sobre la veu del feminisme a les polítiques públiques de gènere 

2.4. Experiències d’èxit: Com introduir la perspectiva de gènere a les polítiques públiques 

 

Projectes 

2.5. Com introduir la perspectiva de gènere als projectes 

2.6. Reptes dels projectes europeus sobre igualtat de gènere 

2.7. Experiències d’èxit: perspectiva de gènere als projectes 

  

 

PART III. Indicadors de gènere per a les polítiques públiques i projectes  

 

3.1. Què són i com construir indicadors de gènere  

3.2. Eines per a mesurar la igualtat de gènere a partir d’indicadors 

3.3. Eines per a elaborar diagnòstics de gènere per a les polítiques públiques 

3.4. La interseccionalitat en els indicadors de gènere 

3.5. Dades digitalitzades i projectes feministes  

3.6. Anàlisi de dades digitalitzades i potencialitats per a les polítiques públiques de gènere 

3.7. Indicadors per a l’avaluació i seguiment de polítiques i projectes

DESTINATARIS

Professionals que treballen en projectes d'intervenció social (del tercer sector, de l'administració, del cooperativisme, dels moviments socials, etc. )

-Professionals d'empreses interessades a aprofundir el compromís cap a l'equitat de gènere.

-Qualsevol altra persona interessada.

PROFESSORAT

La coordinadora del postgrau es la Sra. Lidia Arroyo Prieto, investigadora del grup de Gènere i TIC (IN3-UOC) i professora al Departament de Psicologia Social de la UAB.). 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 01 octubre de 2021
DATA D'INICI DATA DE FI
22 octubre de 2021 25 març de 2022
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
890 euros (col·legiats en situació d'atur, 10% descompte) 980 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 80 hores

Postgrau Presencial de 80h, que començarà el 22 d'Octubre.

Els Divendres en horari de 16:00 a 20:00h.

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
*Forma de pagament:
 • Efectiu
  El pagament s'efectuarà a la seu del Colpis (c/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a)
 • Transferència bancària
  C/C del Banc de Sabadell ES36 0081-0202-12-0001023503
  Al concepte ha de constar: Nom del curs i de l'alumne/a
 • Targeta de dèbit o crèdit
  Al clicar aquesta opció et redirigirem a la plataforma de Redsys/Triodos on podreu fer el pagament amb totes les garanties de seguretat
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web