FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

96. POSTGRAU "LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I PROJECTES: EINES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES" (Llista d'Espera)

Presentació

Un dels grans reptes de les polítiques públiques i els projectes d’intervenció és la incorporació de la perspectiva de gènere. Per a fer-ho possible, es necessiten professionals amb els coneixements i les competències de gènere suficients per a què les accions estiguin ben fonamentades, orientades i per a què siguin efectives.  

 

L’objectiu del postgrau és el d’oferir eines teòriques, metodològiques i pràctiques necessàries per a la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques i projectes en totes les seves fases, des del seu disseny, a la planificació, implementació i avaluació. 

 

Els seus objectius específics són: 

 

- Aportar els elements conceptuals i teòrics per a què les persones participants coneguin les diferents aproximacions a la incorporació de la perspectiva de gènere, des de la perspectiva feminista i amb una mirada interseccional.

 

- Donar eines metodològiques i pràctiques per a què les persones participin siguin capaces de posar a la pràctica els coneixements teòrics per al disseny, implementació i avaluació d’intervencions.

OBJECTIUS

La metodologia del postgrau combina la importació de continguts teòrics, tenint en compte la vessant pràctica d’aquests, amb la presentació d’eines metodològiques i d’experiències reals. 

 Per assegurar l’adquisició de les competències analítiques i aplicades, també es plantejaran diferents activitats pràctiques per a desenvolupar la capacitat de posar en relació els continguts teòrics i metodològics en situacions concretes.

 

PART I. Teories feministes que fonamenten i orienten les intervencions amb perspectiva de gènere

 

Es coneixeran les diferents aportacions de les teories feministes al llarg de la història fins l’actualitat que han inspirat i fonamenten les polítiques i intervencions feministes, tant des de l’àmbit públic, des de la política al mercat de treball, com des de l’àmbit de la subjectivitat i el cos. També es presentaran els fonaments de l’epistemologia feminista i la perspectiva interseccional. 

 

PART II. Polítiques públiques i projectes de gènere 

 

Pel que fa a les polítiques públiques de gènere, treballarem des de la seva evolució i conceptualització, al feminisme a l’espai polític i en la construcció de l’agenda de les polítiques públiques. Així també es presentaran eines pràctiques per a saber com introduir la perspectiva de gènere a les polítiques públiques. 

 

Respecte els projectes, es presentaran diferents estratègies i eines pràctiques sobre com introduir la perspectiva de gènere als projectes, així com els reptes i oportunitats dels projectes europeus en clau de gènere. 

 

PART III. Indicadors de gènere per a les polítiques públiques i projectes  

 

Es treballarà la conceptualització, metodologia i els recursos estadístiques per l’ elaboració i aplicacions dels indicadors de gènere, tant en pel que fa a les diagnosis de gènere com pel que fa al seguiment i avaluació de les polítiques  i projectes. S’introduirà també el treball amb dades obertes i digitalitzades. 

PROGRAMA

PART I. Teories feministes que fonamenten i orienten les intervencions amb perspectiva de gènere 

 

1.1. La teoria feminista i les polítiques publiques 

1.2. Teoria feminista, economia i mercat de treball 

1.3. Teoria feminista, subjectivitat i cos 

1.4. Interseccionalitat 

1.5. Epistemologia feminista 

1.6. Del coneixement al disseny d’intervencions  

 

  

PART II. Polítiques públiques i projectes de gènere


Polítiques publiques 

2.1. Polítiques públiques de gènere: aproximacions, evolució i fases 

2.2. El feminisme a l’espai polític: agenda política 

2.3. Expericències sobre la veu del feminisme a les polítiques públiques de gènere 

2.4. Experiències d’èxit: Com introduir la perspectiva de gènere a les polítiques públiques 

 

Projectes 

2.5. Com introduir la perspectiva de gènere als projectes 

2.6. Reptes dels projectes europeus sobre igualtat de gènere 

2.7. Experiències d’èxit: perspectiva de gènere als projectes 

  

 

PART III. Indicadors de gènere per a les polítiques públiques i projectes  

 

3.1. Què són i com construir indicadors de gènere  

3.2. Eines per a mesurar la igualtat de gènere a partir d’indicadors 

3.3. Eines per a elaborar diagnòstics de gènere per a les polítiques públiques 

3.4. La interseccionalitat en els indicadors de gènere 

3.5. Dades digitalitzades i projectes feministes  

3.6. Anàlisi de dades digitalitzades i potencialitats per a les polítiques públiques de gènere 

3.7. Indicadors per a l’avaluació i seguiment de polítiques i projectes

Destinataris

Professionals que treballen en projectes d'intervenció social (del tercer sector, de l'administració, del cooperativisme, dels moviments socials, etc. )

-Professionals d'empreses interessades a aprofundir el compromís cap a l'equitat de gènere.

-Qualsevol altra persona interessada.

PROFESSORAT

La coordinadora del postgrau és la Sra. Lídia Arroyo Prieto, investigadora del grup de Gènere i TIC (IN3-UOC) i professora al Departament de Psicologia Social de la UAB.). 

 

Docència:


Lídia Arroyo,  investigadora del grup de Gènere i TIC (IN3-UOC) i professora al Departament de Psicologia Social de la UAB.)

 

Eugenia Bretones, coordinadora de la Comissió de Gènere del COLPIS i del Grup de treball per a la millora del funcionament del Consell Nacional de les Dones


Maribel Cardenascoordinadora de polítiques de gènere laciba i co-autora del llibre d’ #IdeasqueCambianelMundo #editorialCatedra presentarà la teoria feminista i les polítiques d’igualtat.


Maria Cortada, és Polítologa, actualment treballa com a Técnica del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). 

 

Maria Freixanet, llicenciada en Ciències Polítiques, màster en Polítiques Públiques per la UPF. Fou coordinadora del programa Ciutats i Persones de l'ICPS fent divulgació i recerca sobre igualtat de gènere. Fou senadora per Barcelona.

 

Kevin Guyan, professor de la Universitat de Glasgow autor del llibre #QueerData, editorial bloomsbury.

 

Marta Macias, directora de FORGENDERSEAL distintiu per a la igualtat de gènere  SG CITY 50 -50  i responsable de l’ índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu.


Enrico Mora, professor Agregat del departament de Sociologia de la UAB, director del grup de recerca Lis Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable.


Blanca Moreno, directora de la ConsultoriaMIT especialitzada en projectes d’innovació en gènere.


Jörg Müller, investigador senior del grup GENTIC coordinador dels projectes europeus GenderPortal, GEDII i ACTonGender


Rachel Louise Palmén, nvestigadora GENTIC IN3 responsable UOC pel projecte europeu EFFORTI.


Karma Peiró, Periodista. Especialitzada en internet i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el periodisme de dades. Codirectora de la Fundació Visualització per la Transparència.


Margot Pujal, Professora Titular del Departament de Psciologia Social de la UAB, directora del Centre i responsable del Centre Joan Rivière en psicologia i gènere, Unitat Psicogenere, i responsable de polítiques d’igualtat de la FacultatPsciologia UAB.


Maria Rodo de Zarate, Maria Rodó, professora Serra Hunter del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic Educatiu de la UB i autora del llibre Interseccionalitat d’EditorialTigrePaper.


Sonia Ruiz, Directora del Servei de Gènere i Polítiques del Temps de l’AjuntamentdeBarcelona i professora visitant de la universitat d’oxford

 


DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 15 octubre de 2021

DATA D'INICI

22 octubre de 2021

DATA DE FI

25 març de 2022

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

890 euros (col·legiats en situació d'atur, 10% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

980 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Postgrau Presencial de 80h, que començarà el 22 d'Octubre.

Els Divendres en horari de 16:00 a 20:00h.

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This