FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

02. POSTGRAU "TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ-INSERCIÓ LABORAL"

Presentació

El postgrau de tècnic/a d'ocupació busca capacitar als seus estudiants en les habilitats necessàries per a poder exercir les labors d'un orientador/a laboral. Garantint en tot moment que compta amb una base teòrica i documental suficient per a poder desenvolupar aquesta tasca d'una manera professional i actualitzada, coneixent la situació del mercat laboral actual i les necessitats de treballadors/es i empreses. Es tracta d'un postgrau amb una orientació eminentment pràctica i focalitzada a l'adquisició de competències professionals completes.

L'especialització com a tècnic/a d'ocupació i orientador/a laboral que l'alumnat d'aquest postgrau obtindrà li permetrà poder desenvolupar labors d'assessoria i orientació dins d'aquest camp, aprenent a dissenyar itineraris d'inserció professional i coneixent la totalitat de polítiques, mesures i ajudes destinades a la contractació i la creació d'ocupació.


BONES PERSPECTIVES LABORALS: El Colpis ha publicat 41 places vacants relacionades amb l'orientació i la inserció laboral del 1 de gener al 30 d'octubre del 2021. Tant en l'administració pública, com empreses privades i entitats del tercer sector. La inserció i orientació laboral és una bona oportunitat professional.

CURS 100% BONIFICABLE PER EMPRESES

OBJECTIUS

- Conèixer la realitat del mercat laboral actual i com incidir mitjançant mediació i assessoria en la contractació

- Conèixer les tècniques d'anàlisis de l'entorn laboral, les característiques professionals dels treballadors i les necessitats del mercat

- Conèixer les funcions de l'orientador i aprendre a desenvolupar plans d'inserció adequats a les necessitats


Metodologia

Aquest Postgrau pretén ser molt pràctic i, per això es basa en una metodologia activa i inductiva, en que la participació del/la futur/a orientador laboral és vital pel seu aprenentatge. També es faran servir mètodes analògics, com l’estudi de casos i fent que, en tot moment, l’estudiant es posi en el lloc del professional de l’orientació que vol esdevenir.

La superació del postgrau està lligada a l’elaboració d’un treball final transversal a totes les assignatures que serà supervisat per les tutores i a l’assistència mínima obligatòria.


PROGRAMA

1.L’anàlisi de l’ocupabilitat: Factors

-        Definició i distinció entre ocupabilitat-empleabilitat

-        Eines per a l’anàlisi de l’ocupabilitat

-        Factors d’ocupabilitat i objectius

-        Models de competències

 

2. Mercat de treball

-        Actualitat del mercat de treballs

-        D’on extreure informació del mercat de treball

-        Nous filons d’ocupació

-        Descripció dels llocs de treball i definició de perfils professionals

-        Perfils professionals més demandats

 

3. El projecte professional. Itineraris d’inserció sòcio-laboral

-        Fases del procés al llarg de la vida

-        Inicial, execució i tancament

-        Informes

-        Fulls de ruta

-        Compromís

-        Delimitar els objectius professionals

-        Projecte professional

-        Tipus d entrevista: inicial, de seguiment....

-        Tutoria individual i grupal

 

4. Eines de recerca de feina

-        Tipus

-        Carta presentació

-        Currículum, tipus i conveniència

-        L’ús dels codis QR

-        Com funcionen les ATS i noves formes de selecció de candidats

-        Què és un Elevator Pitch i com elaborar-lo

-        Eines de planificació i organització

-        Ús del núvol per a la recerca de feina

-        Neuromarketing emocional

 

5. Canals de recerca de feina

-        Tipus de canals per a la recerca de feina

-        Mercat visible i ocult: Teoria de l’Iceberg

-        Autocandidatura

-        Borses de treball

-        Gremis

-        Col·legis professionals

-        Intermediaris

-        Agències de col·locació

-        Xarxes socials

-        Networking

-        Oferta pública

 

6. Polítiques actives d’ocupació actuals

-        Marc de referència de la Unió Europea

-        Què són les polítiques actives d’ocupació vs passives

-        Quins són els eixos de les polítiques actives d’ocupació

-        Principals fonts de finançament

-        Cercadors de programes d’ocupació

-        Sol·licitud i resolució

-        Localització i ús dels documents pertanyents a cada programa

-        Tipus de col·lectius contemplats per aquestes polítiques

 

7. Selecció i orientació per competències

-        Definició de competències

-        Què és una fitxa de competències

-        Anàlisi de les competències

-        Avaluació de competències

-        Què són ICQP i INQUAL

-        Eines i tècniques d’anàlisi per competències


8. Col·lectius

-        Què són els col·lectius vulnerables i quins són

-        Tipus d’accions i ajudes suport en orientació tenint en compte els trets diferenciadors dels col·lectius


9. Rols professionals

− Intermediació

− Orientació

− Formació

 

10. Relacions laborals

-        Tipus de contractes

-        Acomiadaments

-        Nòmines

-        Bonificacions

-        Lleis relacionades amb el món laboral que afecten als col·lectius

-        Documentacions relacionades amb immigració

-        Llei de protecció de dades i orientació laboral

 

11. Entitats, recursos…

-        Com buscar feina d’orientador laboral

-        El tercer sector

-        Entitats que porten a terme programes

-        Serveis Locals d’Ocupació

-        Col·lectius

 

12. Eines TIC i marca personal

-        Posicionament web

-        Marca personal per a la recerca de feina

-        Gamificació com a eina a l’orientació laboral

 

13. Practicum

-        El treball final de postgrau serà obligatori i consistirà en un treball transversal a tots els mòduls, lliurat de forma individual, amb els exercicis i casos pràctics realitzats en llarg de tota la formació

 

Contingut

Sessions

Hores

L’anàlisi de l’ocupabilitat: Factors

3

12

Mercat de treball

2

8

El projecte professional. Itineraris d’inserció sòcio-laboral

3

12

Eines de recerca de feina

4

16

Canals de recerca de feina

3

12

Polítiques actives d’ocupació actuals

1

4

Selecció i orientació per competències

0,5

2

Col·lectius

0,5

2

Rols professionals

0,5

2

Relacions laborals

1

4

Entitats, recursos…

0,5

2

Eines TIC i marca personal.

2

8

Practicum presencial

Tutories + Treball at home

2

2

8

8

 

23

100

Destinataris

- Personal tècnic de l'administració que coordini o participi en diferents projectes d'inserció i ocupació.

- Professionals que treballin en empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, que gestionin projectes socials, s'inserció i ocupació. 

- Qualsevol persona interessada en el tema.

PROFESSORAT

COORDINACIÓ
 
Olga Lorente. Psicològa. Experta en orientació i inserció laboral, bagatge professional en Recursos Humans i Formació . 
 

PROFESSORAT
 
Mireia Gargallo. Psicòloga i Educadora Social. Consultora Freelance , orientadora laboral i formadora en coaching i assesorament laboral individual/grupal. 

Montserrat Donaire.Psicologa . Especialista en RRHH . Tècnica en orientació i inserció laboral 

Begoña García. Graduada social, experta en relacions laborals.Responsable del Departament Laboral d´AFISEC SL

Francesc Gelida , formador i ponent de desenvolupament personal i professional i Social Media. Assessor sobre LinkedIn.

Rocio Perez . Pedagoga experta en gammificacio . Tècnica en orientació i inserció laboral. 

Joan Alberdi. Educador Social. Expert en Tercer Sector Social i Tècnic d'orientació e intervenció social.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 1 febrer de 2022

DATA D'INICI

10 febrer de 2022

DATA DE FI

14 juliol de 2022

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

910 euros (col·legiats en situació d'atur, 5% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

990 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 5% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 10 de febrer al 14 de juliol de 2022.

Els dijous en horari de 16:00 a 20:00h.

Durant el curs hi haurà dos dissabtes lectius on l'alumnat realitzarà el pràcticum presencial.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entlo. 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb el 75% de crèdits totals aprovats) es poden inscriure i gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

- Els alumnes No Col·legiats han d'entregar una còpia del títol Universitari, en cas de no estar en possesió de ningún titol universitari heu de consultar a formacio@colpis.cat on es valorarà si us podeu inscriure al postgrau.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This