FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

04. POSTGRAU "CAPTACIÓ I GESTIÓ DE FONS EUROPEUS. ESTRATÈGIES ACTUALS, TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE PROJECTES"

Presentació

Aquest Postgrau forma part del programa formatiu "Gestió de Projectes Europeus (18a edició)" i està adreçat a gestors públics o del tercer sector i titulats en sociologia, ciències polítiques o altres disciplines que vulguin iniciar-se o aprofundir en aquest camp i necessitin adquirir les competències professionals bàsiques per planificar i gestionar projectes finançats per la Unió Europea.

 

Entrem en uns anys clau, amb les darreres convocatòries dels fons del període 2014-2020, que es poden utilitzar fins el 2022, i l’arrencada del nou període de programació 2021-2027.  La Unió Europea pot dotar d’un finançament important les estratègies locals que contribueixin a les polítiques europees, però cal incorporar els mecanismes d’obtenció i gestió dels fons a les diverses organitzacions que hi poden acudir. La preparació i participació en projectes d’aquestes característiques requereixen d’una metodologia de treball exhaustiva i complexa per tal d’obtenir resultats òptims.

 

El COLPIS presenta aquest programa formatiu amb l’objectiu de capacitar professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes finançats per la Unió Europea, ja sigui a través d’institucions públiques o privades.

 

Cal tenir en compte que el curs es farà en Online si les circumstàncies actuals no permeten fer-ho en presencial.

OBJECTIUS

1. Donar a conèixer les oportunitats de finançament de la Unió Europea (UE),
 
2. Capacitar en tècniques de preparació de candidatures,
 
3. Proporcionar eines bàsiques de gestió, control i avaluació de projectes europeus.

PROGRAMA

Mòdul 1. Estratègies, polítiques i instruments financers de la UE (12 hores)
· Enfocament estratègic i polítiques de la Unió Europea
· El cicle de programació. Marcs financers
· Modes de gestió dels instruments financers
· Els principals instruments financers:
o Fons de la política de cohesió, inclosa la cooperació territorial
o Next Generation
o Horitzó Europa
o Altres fons de gestió directa (Erasmus+, COSME, etc.)
o NDICI
· Mecanismes de selecció de projectes (manifestacions d’interès, convocatòries, adjudicacions directes)
· Mapa d’institucions gestores de fons
 
Mòdul 2. Captació de fons europeus (32 hores)
· El triangle estratègia-projectes-finançament a les institucions
· Planificació de la recerca de fons i identificació d’oportunitats
· De la idea al projecte:
o Adaptació dels projectes institucionals als requeriments de les convocatòries
o Recerca de socis
o Involucració d’actors locals
o Redacció d’una proposta:
§ La lògica de la intervenció o cadena de resultats. Elements bàsics d’una proposta (objectius, resultats, etc...)
§ Redacció de la memòria, pla de treball i work-packages
§ Innovació, impacte, sostenibilitat i aspectes transversals
§ Comunicació i capitalització
§ Elaboració del pressupost d’ingressos i despeses
§ Elaboració del pressupost de tresoreria
· La convocatòria de subvencions (presentació de candidatures i avaluació de propostes)
· Fase de contractació
 
Mòdul 3. Gestió i avaluació de projectes europeus (32 hores)
· Marc legal
o Legislació europea i nacional aplicable
o Contracte de subvenció
o Acord entre socis
· Coordinació i lideratge
o Estructura de governança del projecte
o Recursos humans
o El rol del líder i la gestió del partenariat
o Eines informàtiques de gestió
· Gestió tècnica
o Gestió del risc
o Organització del seguiment tècnic
o Seguiment del pla de treball i dels indicadors
o Avaluació del projecte
· Gestió financera
o Principis bàsics
o Control intern
o Elegibilitat de la despesa
o Control financer i auditoria
· Preparació d’informes
o Informes narratius
o Informes financers
· Comunicació i capitalització
o Pla de comunicació
o Capitalització de resultats
o Visibilitat i publicitat dels fons
· Tancament del projecte
o Preparació del tancament
o De l’informe final al darrer cobrament
o Període obert a control
 
Mòdul 4. Fòrum d’experiències (4 hores)
· 3 casos d’èxits d’empreses i institucions catalanes

Destinataris

- Personal tècnic de l'Administració que coordini i/o participi en diferents projectes europeus (àrees de promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, etc...).

- Professionals que treballin en entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre o empreses que coordinin xarxes transnacionals i/o gestionin projectes europeus

- Titulats/des de diverses especialitats que desitgin conèixer instruments per a la planificació i gestió de projectes finançats per la UE.

PROFESSORAT

Coordinador del Postgrau: 

Albert Sorrosal, Expert de la Comissió Europea (DG NEAR)

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 9 octubre de 2022

DATA D'INICI

18 octubre de 2022

DATA DE FI

14 març de 2023

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

910 euros (col·legiats en situació d'atur, 10% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

990 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Postgrau Presencial de 80h, que començarà el 18 d'Octubre de 2022.

Els Dimarts en horari de 16:00 a 20:00h. 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This