FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

32. Com millorar les polítiques i els programes públics a través de l’avaluació del seu disseny - IVÀLUA

Presentació

Tota política o programa públic es concep amb l’objectiu de revertir una situació social o econòmica que considerem insatisfactòria (per exemple, reduir la pobresa energètica) o facilitar un situació que considerem desitjables (per exemple, la inserció laboral de les persones joves).

Tanmateix, per que això sigui possible és necessari que la política o el programa s’hagi dissenyat de manera adequada. Altrament, els recursos que s’hi dediquen i les activitats que el conformen poden no derivar en cap canvi significatiu a la societat, el que suposa un malbaratament de recursos. El propòsit general d’aquest curs és dotar a professionals involucrats en el disseny de polítiques i programes públics amb eines per a millorar aquest procés a través de l’avaluació i la incorporació de l’evidència existent.

 

OBJECTIUS

Concretament, el curs cobreix:

• Què és i com s’elabora una Teoria del Canvi d’un programa o una política

• Com incorporar l’evidència existent al disseny de polítiques i programes

• Com preparar un bon sistema de seguiment de les polítiques i programes que dissenyem

• Com avaluar el disseny d’una política o programa per comprovarne la robustesa i potencial d’èxit

PROGRAMA

Curs: “Com millorar les polítiques i els programes públics a través de l’avaluació del seu disseny” El curs constarà de 4 sessions de 3 hores. Cada sessió comptarà amb una part teòrica per a familiaritzar-se amb els principals conceptes, eines i estratègies i una part pràctica durant la qual les persones participants podran posar-los en pràctica. Durant l’exposició de la part teòrica, s’utilitzaran exemples de programes i polítiques de diferents àmbits sectorials i avaluacions realitzades per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.

Sessió 1 - La política pública com a cadena d’hipòtesis: elaborar la Teoria del Canvi

Després d’una breu introducció sobre l’encaix de l’avaluació al cicle de les polítiques i els programes públics, a la primera part d’aquesta sessió s’introduiran els conceptes bàsics de la Teoria del Canvi (TdC). S’explicarà per a què serveix i es proporcionaran eines i consells per a poder elaborar-la per a qualsevol política o programa. A la segona part de la sessió, s’elaborarà en grup la teoria del canvi d’una programa que s’utilitzarà com a cas pràctic durant tot el curs.

Sessió 2 - Les evidències externes: cercar i incorporar el coneixement generat a partir d’altres experiències

En aquesta sessió es tractarà la qüestió de com incorporar coneixement existent i l’evidència científica en el procés d’elaboració d’una Teoria del Canvi. Es presentaran diferents fonts de coneixement disponibles i els tipus de síntesis d’evidència que existeixen, així com diferents eines i estratègies per valorar la seva qualitat i validesa en el nostre context. A la part pràctica, es facilitarà a les persones participants un conjunt d’evidències generades en d’altres contextos i es debatrà la seva aplicabilitat al context local i les seves implicacions pel disseny de la Teoria del Canvi elaborada en la sessió anterior.

Sessió 3 – Preparar el seguiment de la política pública: dissenyar sistemes d'indicadors

En aquesta sessió es mostrarà com construir un sistema d'indicadors de seguiment i de resultats, un cop comptem amb una Teoria del Canvi. S'explicarà com operacionalitzar conceptes abstractes, els diferents tipus d'indicadors, les principals fonts de verificació i la resta d'aspectes que ha de recollir un sistema de seguiment. A 3 la part pràctica, les persones participants reprendran la Teoria del Canvi treballada en les altres sessions per construir un sistema d’indicadors a partir d’aquesta.

Sessió 4 – Analitzar la robustesa de la Teoria del Canvi: l’avaluació del disseny

En aquesta darrera sessió s’abordarà com avaluar el disseny d’una política o programa públic. S’introduiran conceptes, eines i metodologies per a fer una anàlisi de la robustesa de la Teoria del Canvi, i es proposaran estratègies per detectar aspectes a millorar i preveure accions de mitigació dels potencials riscos. A la part pràctica, es revisarà amb les noves eines la Teoria del Canvi que s’ha vingut treballant a la resta de sessions.

Destinataris

Curs de 12 hores destinat a professionals interessats en aprendre com l’avaluació i la incorporació de l’evidència poden contribuir a millorar el disseny de les polítiques i el programes públics.

PROFESSORAT

Carla Cordoncillo Acosta Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (2012) i Máster en Estudis del Desenvolupament per la Universitat de Los Andes (2015). És analista d’Ivàlua des de gener de 2020, on treballa en l’avaluació de diversos projectes caracteritzats per tenir un important component participatiu. Ha estat assistent de recerca al Centre d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de Los Andes 4 (2015) i consultora per a l’Organització Internacional per a les Migracions (2015), en ambdós casos en projectes de recerca sobre construcció de pau a Colòmbia. En aquest mateix país ha col·laborat amb diverses organitzacions internacionals, coordinant projectes de voluntariat sobre el terreny. També ha treballat com a consultora i avaluadora de projectes del tercer sector social amb Spora Sinergies (2017-2019) i amb InnovacionAL (2019).

Laura López Ortells Graduada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra (2014) i Màster en Economics of Public Policy (2015) per la Barcelona Graduate School of Economics. És analista d’Ivàlua des de maig de 2021, on es concentra principalment en l’avaluació de projectes en els àmbits de les polítiques socials i d’ocupació. Prèviament, ha treballat a Daleph (2016-2021) com a consultora de gestió del sector públic i com a avaluadora de projectes de l’àmbit sociolaboral per administracions públiques i entitats del tercer sector. Té experiència en projectes de consultoria d’anàlisi estratègica i implantació de quadres de comandament, revisió organitzativa, optimització de processos, gestió de recursos humans i polítiques de garantia d’ingressos -com el salari mínim de referència o els ajuts socials-.

Jordi Sanz Porras Doctor en Sociologia (2011) per la Universitat de Lancaster (Regne Unit), Màster en metodologia d’investigació en Ciències de la Salut (2017) i diploma d’Estudis Avançats en Psicologia Social (2003) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999), ha participat en diversos projectes d’investigació en polítiques socials referents als àmbits de la salut, la vellesa, la joventut, les noves tecnologies i la immigració. Ha estat professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya on ha impartit classes de sociologia, psicologia social i mètodes d’investigació qualitativa. Des de l’octubre de 2009 treballa com a analista a Ivàlua on ha participat recentment en l’avaluació del Programa Primer la Llar, Activa’t per la Salut Mental o el Sistema d’Intermediació de Deutes en l’Habitatge. Les seves línies d’especialització a Ivàlua són els projectes d’avaluació multimètode, les revisions sistemàtiques de la literatura i l’ús de les tècniques qualitatives aplicades a l’avaluació de polítiques públiques.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 25 octubre de 2022

DATA D'INICI

2 novembre de 2022

DATA DE FI

23 novembre de 2022

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

225 euros (col·legiats en situació d'atur, 10% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

280 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Dates: 2, 9, 16 i 23 de novembre

Horari: Dimecres de 16h a 19h

Format: Presencial

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb el 75% de crèdits totals aprovats) es poden inscriure i gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

- Els alumnes No Col·legiats han d'entregar una còpia del títol Universitari, en cas de no estar en possesió de ningún titol universitari heu de consultar a formacio@colpis.cat on es valorarà si us podeu inscriure al postgrau.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This