FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

02. POSTGRAU D'EXPERTESA "TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ-INSERCIÓ LABORAL"

Presentació

El postgrau de tècnic/a d'ocupació busca capacitar als seus estudiants en les habilitats necessàries per a poder exercir les labors d'un orientador/a laboral. Garantint en tot moment que compta amb una base teòrica i documental suficient per a poder desenvolupar aquesta tasca d'una manera professional i actualitzada, coneixent la situació del mercat laboral actual i les necessitats de treballadors/es i empreses. Es tracta d'un postgrau amb una orientació eminentment pràctica i focalitzada a l'adquisició de competències professionals completes.

L'especialització com a tècnic/a d'ocupació i orientador/a laboral que l'alumnat d'aquest curs obtindrà li permetrà poder desenvolupar labors d'assessoria i orientació dins d'aquest camp, aprenent a dissenyar itineraris d'inserció professional i coneixent la totalitat de polítiques, mesures i ajudes destinades a la contractació i la creació d'ocupació.

Es tracta d'un títol propi. Plenament reconegut en el sector privat i altament valorat en el sector públic (en els processos de sel·lecció per a la ocupació pública, el valor que se li dona pot variar en cada convocatoria).

CURS 100% BONIFICABLE PER EMPRESES

Idioma de docència: Català

Crèdits: 15 ECTS

OBJECTIUS

- Conèixer la realitat del mercat laboral actual i com incidir mitjançant mediació i assessoria en la contractació

- Conèixer les tècniques d'anàlisis de l'entorn laboral, les característiques professionals dels treballadors i les necessitats del mercat

- Conèixer les funcions de l'orientador i aprendre a desenvolupar plans d'inserció adequats a les necessitats


Metodologia

Aquest Postgrau pretén ser molt pràctic i, per això es basa en una metodologia activa i inductiva, en que la participació del/la futur/a orientador laboral és vital pel seu aprenentatge. També es faran servir mètodes analògics, com l’estudi de casos i fent que, en tot moment, l’estudiant es posi en el lloc del professional de l’orientació que vol esdevenir.

La superació del postgrau està lligada a l’elaboració d’un treball final transversal a totes les assignatures que serà supervisat per les tutores i a l’assistència mínima obligatòria.

PROGRAMA

1.L’anàlisi de l’ocupabilitat: Factors

-        Definició i distinció entre ocupabilitat-empleabilitat

-        Eines per a l’anàlisi de l’ocupabilitat

-        Factors d’ocupabilitat i objectius

-        Models de competències

 

2. Mercat de treball

-        Actualitat del mercat de treballs

-        D’on extreure informació del mercat de treball

-        Nous filons d’ocupació

-        Descripció dels llocs de treball i definició de perfils professionals

-        Perfils professionals més demandats

 

3. El projecte professional. Itineraris d’inserció sòcio-laboral

-        Fases del procés al llarg de la vida

-        Inicial, execució i tancament

-        Informes

-        Fulls de ruta

-        Compromís

-        Delimitar els objectius professionals

-        Projecte professional

-        Tipus d entrevista: inicial, de seguiment....

-        Tutoria individual i grupal

 

4. Eines de recerca de feina

-        Tipus

-        Carta presentació

-        Currículum, tipus i conveniència

-        L’ús dels codis QR

-        Com funcionen les ATS i noves formes de selecció de candidats

-        Què és un Elevator Pitch i com elaborar-lo

-        Eines de planificació i organització

-        Ús del núvol per a la recerca de feina

-        Neuromarketing emocional

 

5. Canals de recerca de feina

-        Tipus de canals per a la recerca de feina

-        Mercat visible i ocult: Teoria de l’Iceberg

-        Autocandidatura

-        Borses de treball

-        Gremis

-        Col·legis professionals

-        Intermediaris

-        Agències de col·locació

-        Xarxes socials

-        Networking

-        Oferta pública

 

6. Polítiques actives d’ocupació actuals

-        Marc de referència de la Unió Europea

-        Què són les polítiques actives d’ocupació vs passives

-        Quins són els eixos de les polítiques actives d’ocupació

-        Principals fonts de finançament

-        Cercadors de programes d’ocupació

-        Sol·licitud i resolució

-        Localització i ús dels documents pertanyents a cada programa

-        Tipus de col·lectius contemplats per aquestes polítiques

 

7. Selecció i orientació per competències

-        Definició de competències

-        Què és una fitxa de competències

-        Anàlisi de les competències

-        Avaluació de competències

-        Què són ICQP i INQUAL

-        Eines i tècniques d’anàlisi per competències


8. Col·lectius

-        Què són els col·lectius vulnerables i quins són

-        Tipus d’accions i ajudes suport en orientació tenint en compte els trets diferenciadors dels col·lectius


9. Rols professionals

− Intermediació

− Orientació

− Formació

 

10. Relacions laborals

-        Tipus de contractes

-        Acomiadaments

-        Nòmines

-        Bonificacions

-        Lleis relacionades amb el món laboral que afecten als col·lectius

-        Documentacions relacionades amb immigració

-        Llei de protecció de dades i orientació laboral

 

11. Entitats, recursos…

-        Com buscar feina d’orientador laboral

-        El tercer sector

-        Entitats que porten a terme programes

-        Serveis Locals d’Ocupació

-        Col·lectius

 

12. Eines TIC i marca personal

-        Posicionament web

-        Marca personal per a la recerca de feina

-        Gamificació com a eina a l’orientació laboral

 

13. Practicum

-        El treball final de postgrau serà obligatori i consistirà en un treball transversal a tots els mòduls, lliurat de forma individual, amb els exercicis i casos pràctics realitzats en llarg de tota la formació

 

Contingut

L’anàlisi de l’ocupabilitat: Factors

Mercat de treball

El projecte professional. Itineraris d’inserció sòcio-laboral

Eines de recerca de feina

Canals de recerca de feina

Polítiques actives d’ocupació actuals

Selecció i orientació per competències

Col·lectius

Rols professionals

Relacions laborals

Entitats, recursos…

Eines TIC i marca personal.

Practicum presencial

Tutories + Treball at home

 Crèdits: 15 ECTS

Destinataris

- Personal tècnic de l'administració que coordini o participi en diferents projectes d'inserció i ocupació.

- Professionals que treballin en empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, que gestionin projectes socials, s'inserció i ocupació. 

- Qualsevol persona interessada en el tema.

PROFESSORAT

DIRECCIÓ ACADÈMICA I COORDINACIÓ:
 
Olga Lorente. Psicològa. Experta en orientació i inserció laboral, bagatge professional en Recursos Humans i Formació.

Mireia Gargallo. Psicòloga i Educadora Social. Consultora Freelance , orientadora laboral i formadora en coaching i assesorament laboral individual/grupal. 

Max Tió, Cap de Formació del Col·legi de Professionals de les Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya. 
 

PROFESSORAT:

Olga Lorente. Psicològa. Experta en orientació i inserció laboral, bagatge professional en Recursos Humans i Formació.
 
Mireia Gargallo. Psicòloga i Educadora Social. Consultora Freelance , orientadora laboral i formadora en coaching i assesorament laboral individual/grupal. 

Montserrat Donaire.Psicologa . Especialista en RRHH . Tècnica en orientació i inserció laboral 

Begoña García. Graduada social, experta en relacions laborals.Responsable del Departament Laboral d´AFISEC SL

Francesc Gelida , formador i ponent de desenvolupament personal i professional i Social Media. Assessor sobre LinkedIn.

Rocio Perez . Pedagoga experta en gammificacio . Tècnica en orientació i inserció laboral. 

Joan Alberdi. Educador Social. Expert en Tercer Sector Social i Tècnic d'orientació e intervenció social.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 8 febrer de 2023

DATA D'INICI

9 febrer de 2023

DATA DE FI

6 juliol de 2023

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

910 euros (col·legiats en situació d'atur, 5% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

990 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 5% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 09 de febrer al 13 de juliol de 2023.

Els dijous en horari de 16:00 a 20:00h.

Durant el curs hi haurà dos dissabtes lectius on l'alumnat realitzarà el pràcticum presencial.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Plataforma ZOOM

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb el 75% de crèdits totals aprovats) es poden inscriure i gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

- Els alumnes No Col·legiats han d'entregar una còpia del títol Universitari, en cas de no estar en possesió de ningún titol universitari heu de consultar a formacio@colpis.cat on es valorarà si us podeu inscriure al postgrau.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This