FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

13. GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE PROJECTES

Presentació

D’uns anys ençà, la gestió per projectes s’ha anat convertint quasi bé en un estàndard de qualitat en la majoria de les organitzacions, tant se val de quin sector o àrea. L’èxit de la proposta radica en un cúmul d’eines per ajudar-nos a gestionar més eficientment els recursos, planificar acuradament les tasques, definir correctament els objectius a assolir i, en definitiva, dissenyar un projecte adequat a les necessitats i que compti amb totes les variables per tal d’assegurar-nos l’èxit.

 Durant el curs s’assistirà a l’alumnat sobre la instal·lació d'un software necessari (gratuït).

 

CURS 100% BONIFICABLE PER EMPRESES

OBJECTIUS

Objectius generals

 L’objectiu del curs és capacitar als alumnes per gestionar projectes, tant des de la perspectiva de l’equip de treball com de la del líder, atorgant-los les eines imprescindibles de gestió d’equips i recursos, disseny, planificació i execució d’un projecte.

Objectius específics

- Capacitar per dissenyar un projecte des de zero

- Capacitar per planificar un projecte i dur-lo a la pràctica

- Capacitar per reduir planificacions a nivell de temps i de cost, assolint l’eficiència màxima

- Capacitar per emprar un ampli ventall de tècniques de disseny, planificació i execució d’un projecte (DAFO, Arbres de Problemes, Mapa d'Actors, programari informàtic de planificació, Crashing, Crunching, etc.)

PROGRAMA

INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE PROJECTES

 

Concepte de Projecte

Configuració d’un Projecte

Tipus de Recursos

L’equip de projecte

 • Definició
 • Funcions
 • Eines per l’equip
 • La comunicació
 • La integració de l’equip

El cap de projecte

 • Justificació
 • Responsabilitats
 • Qualitats
 • Habilitats
 • Perfils de direcció
 • Motivació
 • Els microplannings

Relació Cap de Projectes / Equip de Projectes

El client

 • Funcions
 • Com ens pot ajudar?


Relació Cap de Projectes / Client

Els stakeholders

 • Qui son?
 • Com ens poden ajudar?

Tipus de projecte

 • Interns
 • Externs

Perquè treballar per Projectes?

 • Avantatges
 • Inconvenients

Etapes bàsiques d’un projecte

 • Definició
 • Planificació
 • Execució
 • Posada en funcionament
 • Entrega del projecte

 

DEFINICIÓ D’UN PROJECTE

 

Objectius d’aquesta fase

Possibles conseqüències d’una mala definició

Anàlisi DAFO

El Mapa d'actors

L’arbre de problemes

Etapa creativa

 • Tècniques de creativitat
  • Les Bases de la creativitat
  • El Brainstorming
  • El Mind Mapping
  • Altres tècniques
 • Disseny de les alternatives

Objectius a tres nivells

 • Objectius Generals
 • Objectius Específics
 • Objectius Operatius

Sistemes d'avaluació de l'impacte

 • Variables d'indicadors
 • Indicadors Proxy
 • Disseny d'I.V.O.s
 • Els mitjans de verificació

Estudi de viabilitat / Avantprojecte.

L’informe de l’estudi de viabilitat

 • Objectius
 • Contingut
 • Forma y fons

Presentació d’alternatives davant del Client

 • Objectius d’una presentació
 • Com dissenyar una presentació d’un projecte
 • El discurs i la forma
 • Els estris i eines

Punts clau en la Definició

LA PLANIFICACIÓ D’UN PROJECTE

 

Objectius d’aquesta fase

Possibles conseqüències d’una mala planificació

Adquirir la mentalitat planificadora

Les bases d’una bona planificació

 • Ordre
 • Informació i documentació
 • Comunicació
 • Experiència històrica

La planificació temporal detallada

 • Com abastar un gran projecte
 • WBS o Organigrama tècnic
 • Divisió de tasques
 • Tècniques de planificació aplicables
  • Gantt
  • Pert / CPM

Programari informàtic lliure: Project Libre

 • Fonaments
  • Introducció de tasques
  • Estimació de durades
  • Dependències entre tasques
  • Recursos
 • Com planificar amb Project Libre
  • Fases i subfases
  • Recabar informació
  • Identificar colls d’ampolla i sobreassignacions
 • Com millorar les planificacions amb el Project Libre
  • El triangle del Projecte
  • Resoldre sobreassignacions de treball
  • Replanificar

Punts clau en l’èxit d’una planificació

 

EXECUCIÓ D’UN PROJECTE

 Objectius d’aquesta fase

Conseqüències d’una mala execució

Fer el seguiment d’un projecte

 • Observar
 • Discernir desviacions
 • Replanificar avantatjosament
 • Conduir els riscs
 • Documentar
 • Seguiment amb Project Libre
  • La línia de base
  • Actualitzar el projecte
  • Recabar informació sobre desviacions
  • Replanificació en base a desviacions

Posada en funcionament 

 • Objectius
 • Període de proves
 • Formació del canvi

Entrega del projecte

 • Objectius
 • Transferència de responsabilitats
 • Avaluació i històric

Punts clau en l’èxit de l’execució

 

RESUM I TANCAMENT

 Els punts clau de la gestió de Projectes

 • Els més obvis
 • Els més amagats
 • Els més conflictius
 • Els que marquen la diferència

Visió global sobre els Projectes

 • Com triomfar amb un projecte
 • Com fracassar fàcilment amb un projecte

Comentari sobre Bibliografia i Linkografia

Destinataris

- Tècnics/ques de l'Administració i consultors/res que gestionin qualsevol tipus de projectes
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Sr. Marc Ambit. Consultor i formador especialitzat en la Gestió de Projectes

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 21 març de 2023

DATA D'INICI

28 març de 2023

DATA DE FI

18 abril de 2023

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

195 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Dates: 28 de març i 4, 11 i 18 d'abril

Horari: de 16 a 20h

Format: Online

LLOC ON S'IMPARTEIX

PLATAFORMA ZOOM

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Col·legiats d'altres col·legis professionals han d'enviar un correu a formacio@colpis.cat identificat-se com a tals per a poder gaudir del descomte de col·legiats.

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This